Motie - Z.s.m. evalueren verbod uitstallingen Stadshart

13/7/2020

De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 13 juli 2020,

Constaterende dat:

 • De gemeente Zoetermeer sinds 16 december 2019 een verbod hanteert op het plaatsen van uitstallingen in het Stadshart;
 • Verschillende ondernemers onlangs hebben aangegeven dat het verbod op uitstallingen onwenselijk is en (forse) financiële verliezen veroorzaakt.

Overwegende dat:

 • Ondernemers het juist in deze tijd van de coronacrisis extra zwaar hebben en alle steun kunnen gebruiken, waaronder het schrappen van belemmerende regelgeving;
 • Ondernemers aangeven dat zij door het huidige verbod verder in de problemen zullen komen, met mogelijke faillissementen tot gevolg;
 • Het terrassenbeleid het wél toestaat om buiten de horeca onderneming reclame-uitingen te stallen, terwijl detailhandel dit niet (meer) mag, waardoor een aparte situatie ontstaat;
 • Het college heeft aangegeven om het verbod op uitstallingen pas na de zomer tegen het licht te willen houden, terwijl ondernemers nu al dagelijks (forse) negatieve effecten ervaren met alle consequenties van dien;
 • Het verbod momenteel haar doel voorbij streeft en meer maatwerk wenselijk is.

Verzoekt het college:

 • Zo snel mogelijk over te gaan tot een evaluatie van het verbod op het plaatsen van uitstallingen in het Stadshart, in samenspraak met ondernemers.

En gaan over tot de orde van de dag!

 • Jeremy Mooiman (PVV)
 • Hilbrand Nawijn (LHN)
 • Wim Blansjaar (PDvZ)
 • Ivan Beij (SP)
 • Raymund Zinck (VVD)
 • Esmee van Oudheusden (CDA)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...