Motie - Blijven betrekken omwonenden

13/7/2020

De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 13 juli 2020,

Constaterende dat:

  • Zoetermeer voor een aantal ingrijpende uitdagingen staat waaronder de schaalsprong met een woningbouwopgave van 10.000 woningen en een zoekopgave tot 16.000 woningen.

Overwegende dat:

  • College en raad veel waarde hechten aan maatschappelijk draagvlak en het actief betrekken van omwonenden om tot een gedragen oplossing te komen;
  • Er desondanks regelmatig signalen binnenkomen van omwonenden die beter bij projecten betrokken willen worden en waar geen goed zicht is op contacten met de gemeente;
  • De woningbouwopgave uit de schaalsprong van dusdanig ingrijpende aard is voor de leefomgeving van omwonenden dat gedurende specifieke ontwikkelingen het gerechtvaardigd is om langere tijd met omwonenden in gesprek te blijven;
  • Groepen omwonenden regelmatig zelf met voorstellen en alternatieven komen die het zeker waard zijn om mee te nemen in trajecten.

Verzoekt het college:

  • Ook nadat initiële processen in de samenspraak hebben plaatsgevonden, in periodiek gesprek met omwonenden te blijven zodat inbreng, alternatieven, én andere opmerkingen kunnen worden meegenomen;
  • Van deze gesprekken altijd een verslag te maken en beschikbaar te stellen aan de raad zodat de raad voldoende inzicht heeft in lopende trajecten met omwonenden.

En gaan over tot de orde van de dag!

  • Jeremy Mooiman (PVV)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...