Amendement - Geen windturbines plaatsen op Zoetermeers grondgebied

21/9/2020

De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 21 september 2020, besluit raadsvoorstel 0637585423 ‘’Concept Energiestrategie regio Rotterdam Den Haag (RES)’’ als volgt aan te passen:

Het raadsbesluit ‘Géén wensen of bedenkingen te uiten bij het Concept van de Energiestrategie van de regio Rotterdam Den Haag' te wijzigen in:

De raad besluit bij het concept van de Energiestrategie van de regio Rotterdam Den Haag de volgende wens mee te geven:

  • Er dienen geen windturbines op Zoetermeers grondgebied te worden geplaatst.

Toelichting:

In 2018 bedroeg het aandeel energie uit wind op land in het totaal energetisch eindverbruik slechts 1,04%(*). Dit terwijl er in datzelfde jaar duizenden windturbines op land stonden opgesteld. De ruimtelijke opgave is dan ook onredelijk. Tevens veroorzaken windturbines overlast voor omwonenden, ontsieren ze het landschap en hebben ze een negatief effect op het milieu. 

1.         Jeremy Mooiman (PVV)        

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...