Amendement - Meer aandacht voor transparantie RES

21/9/2020

De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 21 september 2020, besluit raadsvoorstel 0637585423 ‘’Concept Energiestrategie regio Rotterdam Den Haag (RES)’’ als volgt aan te passen:

Het raadsbesluit ‘Géén wensen of bedenkingen te uiten bij het Concept van de Energiestrategie van de regio Rotterdam Den Haag' te wijzigen in:

De raad besluit bij het concept van de Energiestrategie van de regio Rotterdam Den Haag de volgende wens mee te geven:

  • Er dient meer aandacht uit te gaan naar hoe het RES proces transparanter kan worden gemaakt.

Toelichting:

Het RES proces is momenteel niet transparant genoeg. Dit terwijl de uitkomsten van het proces van groot effect kunnen zijn op de directe leefomgeving van onze inwoners. Om de betrokkenheid te stimuleren en informatievoorziening te verbeteren dient de transparantie te verbeteren.  

  1. Jeremy Mooiman (PVV)
  2. Margot Kraneveldt (PvdA)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...