Amendement - Gemeenteraad aan zet

21/9/2020

De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 21 september 2020, besluit raadsvoorstel 0637585423 ‘’Concept Energiestrategie regio Rotterdam Den Haag (RES)’’ als volgt aan te passen:

Het raadsbesluit ‘Géén wensen of bedenkingen te uiten bij het Concept van de Energiestrategie van de regio Rotterdam Den Haag' te wijzigen in:

De raad besluit bij het concept van de Energiestrategie van de regio Rotterdam Den Haag de volgende wens mee te geven:

  • De ruimtelijke inpassing van de RES wordt overgelaten aan de lokale overheden, waarbij in geen geval voorbij mag worden gegaan aan de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Toelichting:

De noodzaak om te komen tot een door de gehele regio gedragen RES mag en kan niet voorbij gaan aan de bevoegdheden van de gemeenteraden.

  1. Jeremy Mooiman (PVV)
  2. Margot Kraneveldt (PvdA)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...