Amendement - Uitgebreider informeren gemeenteraad

21/9/2020

De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 21 september 2020, besluit raadsvoorstel 0637585423 ‘’Concept Energiestrategie regio Rotterdam Den Haag (RES)’’ als volgt aan te passen:

Het raadsbesluit ‘Géén wensen of bedenkingen te uiten bij het Concept van de Energiestrategie van de regio Rotterdam Den Haag' te wijzigen in:

De raad besluit bij het concept van de Energiestrategie van de regio Rotterdam Den Haag de volgende wens mee te geven:

  • De gemeenteraad dient uitgebreider en op frequente basis te worden geïnformeerd over de onderhandelingen in het RES proces.

Toelichting:

De gemeenteraad is niet betrokken geweest bij de totstandkoming van de concept-RES.     Om de controlerende taak goed te kunnen vervullen, dient de gemeenteraad uitgebreider geïnformeerd te worden over het onderhandelingsproces.

  1. Jeremy Mooiman (PVV)
  2. Margot Kraneveldt (PvdA)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...