Motie - Blijven pleiten voor meer agenten

12/10/2020

De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 12 oktober 2020,

Constaterende dat:

 • Zoetermeer het al langere tijd met tenminste 22 agenten minder moet doen dan waar wij als stad recht op hebben;
 • Het college in het verleden het standpunt hanteerde dat er bij het Rijk gepleit moest worden voor meer agenten;
 • Het college dit jaar bovenstaand standpunt losliet en niet wilde pleiten voor meer agenten tot het Regionaal Beleidsplan 2023-2026(*);
 • De huidige burgemeester recent heeft aangegeven dat Zoetermeer meer agenten moet krijgen.

Overwegende dat:

 • De dalende trend van de officiële misdaadcijfers in Zoetermeer is gestopt;
 • Verschillende soorten ‘’High Impact Crimes’’ de afgelopen jaren fors zijn toegenomen;
 • Zoetermeer vaker te maken krijgt met geweldsmisdrijven, woninginbraken, bedreiging, mishandeling en straatroof dan voorheen het geval was;
 • Het aantal straatroven in 2019 ten opzichte van 2018 zelfs explosief is toegenomen;
 • Steeds vaker signalen binnenkomen van inwoners die zich onveilig voelen en ernstige overlast ervaren.

Van mening zijnde dat:

 • Het van groot belang is dat Zoetermeer het aantal agenten krijgt waar wij als stad recht op hebben, en dat bij het Rijk continuerend gepleit dient te worden voor meer agenten voor Zoetermeer.

Verzoekt het college:

 • Bij het Rijk te blijven pleiten voor meer agenten voor Zoetermeer en zich hier continuerend voor in te zetten;
 • De raad halfjaarlijks te informeren over de bezettingscijfers van onze politie.

En gaan over tot de orde van de dag!

 1. Jeremy Mooiman (PVV)    
 2. Roel van der Vlies (Zó! Zoetermeer)   
 3. Wim Blansjaar (PDvZ)
 4. Ivan Beij (SP)     
 5. Hilbrand Nawijn (LHN)
 6. David Weekenstro (CDA) 

(*) Beantwoording vragen PVV - Status en capaciteit van de politie Zoetermeer n.a.v. uitspraken college

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...