Motie - Onderzoeken Zoetermeerse variant Rotterdamwet

2/11/2020

De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 2 november 2020,

Constaterende dat:

  • Er in verschillende wijken sprake is van structurele overlast;
  • De Rotterdamwet extra mogelijkheden en bevoegdheden geeft om hardnekkige problematiek in de wijken aan te pakken;
  • De Rotterdamwet in tenminste tien gemeenten succesvol wordt gebruikt om de veiligheid en leefbaarheid in wijken te vergroten;
  • Gemeenten die de Rotterdamwet gebruiken tevreden zijn over de inzet ervan en opteren voor uitbreiding.

Overwegende dat:

  • Een eventuele Zoetermeerse variant van de Rotterdamwet de gemeente extra mogelijkheden kan bieden om problemen in bepaalde wijken en/of buurten aan te pakken;
  • Daarbij goed onderzocht dient te worden welke elementen eventueel een positieve bijdrage kunnen leveren aan het tegengaan van problematiek, zoals structurele overlast en negatieve clustervorming.

Verzoekt het college:

  • Te onderzoeken welke elementen van de Rotterdamwet een positieve bijdrage kunnen leveren aan het tegengaan van problematiek in Zoetermeer en de uitkomsten hiervan naar de raad terug te koppelen.

En gaan over tot de orde van de dag!

  • Jeremy Mooiman (PVV)
  • Wim Blansjaar (PDvZ)
  • Jeffrey van Gils (VVD)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...