Motie - Gemakkelijk aanvragen cameratoezicht

2/11/2020

De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 2 november 2020,

Constaterende dat:

  • Er in verschillende wijken sprake is van structurele overlast;
  • De burgemeester recent heeft besloten om cameratoezicht toe te passen in de Poortugaalstraat en omgeving, vanwege de al jaren durende overlast;
  • Er momenteel geen gemakkelijke digitale procedure bestaat voor burgers om, bijvoorbeeld via de gemeentewebsite, een aanvraag in te dienen voor cameratoezicht;

Overwegende dat:

  • De bevoegdheid om camera‚Äôs te plaatsen bij de burgemeester ligt en blijft liggen, maar dat een aanvraag voor cameratoezicht op een eenvoudige manier door burgers ingediend moet kunnen worden;
  • Deze aanvraag vervolgens door de gemeente getoetst dient te worden;
  • De aanvragen voor cameratoezicht de informatiepositie van de gemeente ten goede kan komen, aangezien de indiener een aanvraag dient te onderbouwen.

Verzoekt het college:

  • Het mogelijk te maken dat burgers op een gemakkelijke en digitale wijze, bijvoorbeeld via de gemeentewebsite, een aanvraag voor cameratoezicht kunnen indienen.

En gaan over tot de orde van de dag!

  • Jeremy Mooiman (PVV)
  • Wim Blansjaar (PDvZ)
  • Jeffrey van Gils (VVD)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...