Motie - Wob-verzoek ook digitaal

28/6/2021

De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 28 juni 2021,

Constaterende dat:

 • Een Wob-verzoek bij de gemeente Zoetermeer alleen via briefpost kan worden ingediend;
 • We leven in een samenleving waarin steeds meer zaken ook digitaal worden geregeld;
 • In verschillende gemeenten waaronder Rotterdam Wob-verzoeken via een veilig digitaal webformulier met DigiD kunnen worden ingediend.

Overwegende dat:

 • Het voor de toegankelijkheid van het waardevolle Wob-instrument een goede zaak is, als de gemeente Zoetermeer ook een digitaal webformulier gebruikt, waardoor met DigiD een Wob-verzoek kan worden ingediend.

Verzoekt het College:

 • Op de website van de gemeente een digitaal webformulier te laten plaatsen, waardoor niet alleen via briefpost, maar ook via DigiD een Wob-verzoek kan worden ingediend.

En gaan over tot de orde van de dag!

 1. Jeremy Mooiman (PVV)
 2. Margot Kraneveldt (PvdA)
 3. Francijn Brouwer (ChristenUnie-SGP)
 4. Marijke van der Meer (Zó! Zoetermeer)
 5. Thera Hoekstra (VVD)
 6. Ward Meijroos (LHN)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...