Amendement - Beperken duur eventuele noodopvang Zoetermeer

11/10/2021

De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 11 oktober 2021,

Besluit:

Raadsvoorstel 0637749712 ‘Wensen en bedenkingen noodopvang statushouders’ als volgt te wijzigen:

Besluit 1 wordt geschrapt en toegevoegd wordt het volgende besluit:

“De eventuele noodopvang blijft maximaal 1 jaar en er worden vooraf duidelijke afdwingbare afspraken gemaakt over het vertrek van de noodopvang.”

Toelichting:

De gemeente heeft de duur van de noodopvang van 1 jaar reeds veelvuldig gecommuniceerd en het is in het belang van alle partijen dat, indien de noodopvang door gaat, er bij voorbaat duidelijke afspraken worden gemaakt over de maximale duur en het vertrek.

  1. Jeremy Mooiman (PVV)
  2. Jeffrey van Gils (VVD)
  3. Hilbrand Nawijn (LHN)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...