Amendement - Geen opvang asielzoekers in Zoetermeer

11/10/2021

De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 11 oktober 2021,

Besluit:

Raadsvoorstel 0637749712 ‘Wensen en bedenkingen noodopvang statushouders’ als volgt te wijzigen:

Besluit 1 wordt geschrapt en toegevoegd wordt het volgende besluit:

“De gemeente Zoetermeer zal het verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om de leegstaande Penitentiaire Inrichting (PI) in Zoetermeer in te zetten voor noodopvang van asielzoekers afwijzen. De gemeente zal daarvoor ook geen andere locaties beschikbaar stellen.”

Toelichting:

Het college heeft aangegeven een positieve grondhouding te hanteren ten opzichte van het verzoek van het COA om de leegstaande Penitentiaire Inrichting (PI) in te zetten voor opvang van statushouders en asielzoekers. Echter, beide groepen vereisen een andere aanpak en van de laatste groep is onduidelijk of het asielverzoek wordt ingewilligd, alsmede welke complicaties en risico’s dit met zich mee kan brengen. 

  1. Jeremy Mooiman (PVV)
  2. Jeffrey van Gils (VVD)
  3. Hilbrand Nawijn (LHN)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...