Amendement - Geen AZC in Zoetermeer

11/10/2021

De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 11 oktober 2021,

Besluit:

In raadsvoorstel 0637749712 ‘Wensen en bedenkingen noodopvang statushouders’ het raadsbesluit als volgt te wijzigen:

Besluit 1 wordt geschrapt en toegevoegd wordt het volgende besluit:

“De gemeente Zoetermeer zal geen bestuursovereenkomst voor een AZC sluiten en op geen enkele wijze medewerking verlenen aan het opzetten van een AZC in Zoetermeer.”

Toelichting:

Het college gaf recent aan de haalbaarheid van een reguliere opvanglocatie voor asielzoekers (een AZC) in Zoetermeer niet hoog in te schatten. Tegelijkertijd wordt niet nadrukkelijk uitgesproken dat een AZC in Zoetermeer geen optie is. Het is in het belang van alle partijen dat bij voorbaat duidelijke afspraken worden gemaakt. Met dit amendement wordt de komst van een AZC uitgesloten. 

  1. Jeremy Mooiman (PVV)
  2. Jeffrey van Gils (VVD)
  3. Hilbrand Nawijn (LHN)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...