Amendement - Afwijzen verzoek COA

11/10/2021

De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 11 oktober 2021,

Besluit:

Raadsvoorstel 0637749712 ‘Wensen en bedenkingen noodopvang statushouders’ als volgt te wijzigen:

Besluit 1 wordt geschrapt en toegevoegd wordt het volgende besluit:

“De gemeente Zoetermeer zal het verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om de leegstaande Penitentiaire Inrichting (PI) in Zoetermeer in te zetten voor noodopvang van statushouders en asielzoekers afwijzen. De gemeente zal ook geen andere locaties beschikbaar stellen.”

Toelichting:

De gemeente Zoetermeer zet zich reeds ieder jaar in om een groot aantal statushouders  te huisvesten. Dit terwijl onze gemeente voor diverse uitdagingen staat, waaronder een enorm woningtekort. Zo is de wachttijd voor een sociale huurwoning al opgelopen tot 78 maanden. Onduidelijk is waar de bewoners van de eventuele noodopvang na hun verblijf een woning krijgen. Tegelijkertijd staan ook de financiële huishouding, alsmede de sociaaleconomische ontwikkeling van onze stad onder druk en brengt de eventuele komst van een noodopvang mogelijk incidenten met zich mee, terwijl er nu al onderbezetting is bij de politie. Het verzoek van het COA dient afgewezen te worden.

  1. Jeremy Mooiman (PVV)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...