Motie - In kaart brengen energiearmoede Zoetermeer

1/11/2021

De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 1 november 2021,

Constaterende dat:

  • Uit het recente TNO-rapport “De feiten over energiearmoede in Nederland” naar voren komt dat bij meer dan een half miljoen Nederlandse huishoudens sprake is van energiearmoede;
  • TNO vreest dat door o.a. de hoge gasprijzen dit aantal de komende tijd verder zal groeien;
  • TNO eind 2020 in haar verkennende onderzoek “Energiearmoede en de energietransitie” al waarschuwde voor energiearmoede bij 650.000 Nederlandse huishoudens door o.a. de kosten van de energietransitie.

Overwegende dat:

  • Ook Zoetermeerse huishoudens getroffen zullen worden door energiearmoede met alle gevolgen van dien.

Dragen het college op:

  • De mate van en redenen voor energiearmoede in Zoetermeer in kaart te brengen en de Raad de bevindingen, alsmede mogelijke oplossingsrichtingen voor te leggen.

En gaan over tot de orde van de dag!

  1. Jeremy Mooiman (PVV)
  2. Klaasjan de Jong (CDA)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...