Motie - Oplossing problematiek energieneutrale woningen Palenstein

20/11/2021

De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 20 december 2021,

Constaterende dat:

  • Er in 2018 in de wijk Palenstein 120 bestaande woningen zijn verduurzaamd tot energieneutrale Nul op de Meter (NOM) woningen;
  • Tientallen bewoners al langere tijd verschillende (ernstige) problemen ervaren sinds hun woningen energieneutraal zijn gemaakt.
  • Deze problemen tot op heden nog steeds niet zijn opgelost. Recent viel te lezen dat sommige bewoners zich o.a. gedwongen voelen om petroleum- of gaskachels te gebruiken om hun woningen warm te houden.

Overwegende dat:

  • De genoemde problematiek niet past bij het streven van het college om duurzaamheidsambities, wooncomfort en volksgezondheid samen te laten gaan;
  • De bewoners nu al geruime tijd problematiek ervaren, en dat het ├ęcht hoog tijd is dat er structurele oplossingen worden geboden.

Verzoekt het college:

  • De bewoners van de 120 energieneutrale NOM-woningen in Palenstein te contacteren en de heersende problematiek te inventariseren;
  • In overleg te treden met de verantwoordelijke woningbouwcorporatie en aan te dringen op het zo spoedig mogelijk oplossen van deze problematiek;
  • Er op in te zetten om de bewoners van de NOM-woningen eindelijk de verdiende woonkwaliteit te bieden ten aanzien van leefbaarheid, gezondheid en comfort zoals het college dit nastreeft;
  • De raad op de hoogte te houden over de voortgang.

En gaan over tot de orde van de dag!

  1. Jeremy Mooiman (PVV)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...