Motie - Mogelijkheden strenger optreden tegen dierenmishandeling

31/1/2021

De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 31 januari 2022,

Constaterende dat:

  • Het dierenwelzijnsbeleid een goede basis legt voor het bevorderen van dierenwelzijn in Zoetermeer, en dat de gemeente een sterkere rol gaat spelen in het tegengaan van het mishandelen en verwaarlozen van dieren;
  • De gemeente hierbij o.a. aandacht zal vragen voor het landelijke meld-nummer ‘144 red een dier’ en inzet op bewustwording middels campagnes alsmede andere maatregelen;
  • De gemeente daarnaast over verschillende instrumenten beschikt die mogelijk ook een bijdrage kunnen leveren aan de strijd tegen dierenmishandeling, zoals een bestuurlijke boete of dwangsom.

Overwegende dat:

  • De bestuurlijke boete een bestuursrechtelijk sanctioneringsmiddel is dat zonder tussenkomst van het Openbaar Ministerie kan worden opgelegd;
  • Naast een bestuurlijke boete een dwangsom kan worden opgelegd met als doel om herhaling van gepleegde feiten te voorkomen;
  • Verschillende gemeenten van bestuurlijke boetes en of dwangsommen gebruik maken naast strafrechtelijke vervolging door justitie.

Verzoekt het college:

  • Onderzoek te doen naar de mogelijkheden om het instrument dwangsom en of de bestuurlijke boete te gebruiken in de strijd tegen dierenmishandeling.

En gaan over tot de orde van de dag!

  1. Jeremy Mooiman (PVV)
  2. Roel van der Vlies (Zó! Zoetermeer)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...