Motie - Starterslening voor Zoetermeerders

7/11/2022

De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 7 november 2022,

Constaterende dat:

 • De starterslening een lening is waarmee nét een beetje extra kan worden geleend voor de aankoop van een eerste woning;
 • Ruim 250 gemeenten een starterslening aanbieden;
 • Zoetermeer geen starterslening aanbiedt.

Overwegende dat:

 • De woningcrisis het voor starters extra lastig maakt om een woning te kopen;
 • Een starterslening jonge (thuiswonende) Zoetermeerders een kans kan bieden om tóch een woning te kopen in Zoetermeer;
 • Het belangrijk is dat Zoetermeerse starters die in hun stad willen blijven wonen dit kunnen doen;
 • Een starterslening welke alleen beschikbaar is voor inwoners van Zoetermeer geen extra concurrentie van buiten de stad met zich meebrengt;
 • In het coalitieakkoord wordt ingezet op extra aandacht voor starters.

Verzoekt het college:

 • De mogelijkheden tot het aanbieden van een starterslening voor inwoners van Zoetermeer te onderzoeken;
 • Daarnaast ook mogelijkheden van deelname voor schrijnende gevallen zoals gescheiden alleenstaanden mee te nemen.

En gaan over tot de orde van de dag!

 1. Jeremy Mooiman (PVV)
 2. Marco van den Boomgaard (FvD)
 3. Mariëtte van Leeuwen (LHN)
 4. Juliëtte Meurs-Troch (ZV)
 5. René Haak (PDvZ)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...