Onderwijs

De jeugd heeft de toekomst en met goed onderwijs wordt een belangrijke basis gelegd. De PVV vindt dat onderwijs voor ieder kind toegankelijk, passend en motiverend moet zijn, waarbij ook voldoende aandacht is voor zowel de kinderen met een minder lerend vermogen-, als hoogbegaafde leerlingen. Er moet op school meer aandacht zijn voor structuur en respect. Scholen dienen ook aandacht te besteden aan de Nederlandse cultuur, een belangrijk goed dat moet worden gekoesterd. Scholen die hier niet aan meewerken moeten hierop worden aangesproken. Islamitische feestdagen behoren niet tot onze cultuur en worden niet officieel erkend volgens de schoolagenda’s. Spijbelen en afwezigheid tijdens deze dagen moeten dan ook worden beboet. Ook moet de doorstroom van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs, middelbaar en hoger onderwijs eenvoudiger worden gemaakt en beter op elkander aansluiten. Hiervoor is een goede samenwerking tussen de scholen een vereiste. Tevens moet er gekeken worden naar de haalbaarheid om meer HBO scholen in Zoetermeer te laten vestigen.

DE PVV ZOETERMEER WIL:

  • Meer aandacht voor respect en structuur op school.
  • Aandacht voor de Nederlandse cultuur en Nederlandse tradities.
  • Bevorderen schoolzwemmen.
  • Een eenvoudiger doorstroom naar een vervolgopleiding.
  • Meer aandacht voor kinderen met een beperking.
  • Scholen die een veilige haven zijn, dus pesten en criminaliteit moeten strenger aangepakt worden.
  • Veilige fietspaden en goede OV mogelijkheden.
  • Stimuleren van meer onderwijsvormen in Zoetermeer

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...