Onderwijs

De jeugd heeft de toekomst en met goed onderwijs wordt een belangrijke basis gelegd. De PVV vindt dat onderwijs voor ieder kind toegankelijk, passend en motiverend moet zijn, waarbij voldoende aandacht is voor alle leerlingen. Wij steunen onze scholen bij het hoogwaardig en kwalitatief houden van onze schoolgebouwen, het komt te vaak voor dat er klachten zijn over propvolle klaslokalen of een slecht binnenklimaat. Ook streven wij naar het verder uitbreiden van het onderwijsaanbod in Zoetermeer, zoals het naar onze stad halen van HBO instellingen. Daarnaast vinden wij dat scholen aandacht moeten besteden aan structuur en respect. Er komen op een aantal scholen in onze stad nog te vaak incidenten voor. Onveilige situaties en problemen moeten worden aangepakt. Ook dient de gemeente betere controle te hebben op de financiĆ«le situatie bij scholen, een situatie zoals bij de SSVOZ, waar meerdere scholen plots failliet dreigden te gaan, dient voorkomen te worden. Daarnaast speelt onderwijs een belangrijke rol in het bijbrengen van Nederlandse normen en waarden, en dient het bij te dragen aan de integratie in onze samenleving. 

DE PVV ZOETERMEER STAAT VOOR:

  • Kwalitatief hoogwaardig onderwijs met voldoende aandacht voor alle leerlingen.
  • Uitbreiden onderwijsaanbod Zoetermeer, HBO instellingen naar onze stad halen. 
  • Voorzieningen en schoolgebouwen kwalitatief houden.
  • Aandacht voor respect en structuur op school.
  • Scholen die een veilige haven zijn, dus pesten en criminaliteit moeten strenger aangepakt worden.
  • Veilige fietspaden en goede OV mogelijkheden.
  • Betere controle op de financiĆ«le positie van scholen, zodat een situatie zoals bij de SSVOZ voorkomen kan worden. 
  • Onderwijs dat een belangrijke rol speelt in het bijbrengen van Nederlandse normen en waarden, en bijdraagt aan de integratie in onze samenleving. 

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...