Ons Zoetermeer

De PVV staat voor een veilig, leefbaar en welvarend Zoetermeer waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Een stad met voldoende woningen voor onze burgers, betaalbaar én kwalitatief, met genoeg parkeergelegenheid. Een stad met goede zorg en een volwaardig ziekenhuis, mét spoedeisende hulp en alle bijbehorende faciliteiten. 

Daarnaast staan we voor een sterke economie met veel werkgelegenheid, willen we de bereikbaarheid van onze stad flink verbeteren en willen we meer onderwijsinstellingen naar Zoetermeer halen. Ook pleiten we voor een eerlijke verdeling van de woningvoorraad. De PVV is tegen de voorrang die statushouders krijgen op sociale huurwoningen. Wij willen deze afschaffen. Tevens beschermen we onze stad tegen overlastgevende en inefficiënte windturbines.

Het is voor onze fractie van belang dat we de uitdagingen waar onze stad voor staat samen met onze inwoners oppakken. We dienen als stad altijd een luisterend oor te bieden en te kiezen voor oplossingen die op draagvlak kunnen rekenen. We staan voor weloverwogen en doordachte keuzes, en kiezen voor rationeel en realistisch beleid.

Bekijk onze standpunten pagina voor een uitgebreide toelichting per thema.

DE PVV ZOETERMEER staat voor:

  • Meer politieagenten. De tekorten moeten worden weggewerkt. De gemeente moet zich hier hard voor maken bij het Rijk.  
  • Behouden van de ziekenhuiszorg, mét spoedeisende hulp en alle bijbehorende faciliteiten.
  • Voldoende woningen voor onze burgers, betaalbaar én kwalitatief.
  • Een sterke economie met als uitgangspunt welvaart voor onze inwoners.
  • Het verbeteren van de bereikbaarheid van onze stad voor de auto, het openbaar vervoer, en de fiets. 
  • Ondernemers de ruimte geven om te ondernemen en regelzucht vermijden.
  • Een eerlijke verdeling van onze woningvoorraad, dus stoppen met de voorrangsregel voor statushouders.
  • Tegengaan van inefficiënte en kostbare uitgaven klimaatbeleid.
  • Geen enkele windturbine erbij in Zoetermeer.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...