Ons Zoetermeer

In Nederland hebben we een prachtige cultuur met westerse normen en waarden. We dienen dit zo te houden en onze cultuur te koesteren. De PVV staat voor een veilig, leefbaar en schoon Zoetermeer met florerende bedrijvigheid, kwalitatief hoogwaardig onderwijs, en een actieve beroepsbevolking. We pleiten voor voldoende woningen voor onze burgers, betaalbaar én kwalitatief, mét genoeg parkeergelegenheid, en we willen de bereikbaarheid van onze stad verbeteren. Ook willen we de sociaaleconomische positie van onze inwoners fors verbeteren, en lasten terugdringen zodat de koopkracht toeneemt. Daarnaast is het voor onze fractie van ontzettend groot belang dat we goede zorg bieden aan onze inwoners en de ziekenhuiszorg behouden zoals die is, dus mét spoedeisende hulp en alle bijbehorende faciliteiten. Zoetermeer heeft recht op een volwaardig ziekenhuis. 

Ook willen we de voortdurende asielinstroom, die aparte clusters in onze stad dreigt te creëren, en die de veiligheid, leefbaarheid en sociaaleconomische positie niet ten goede komt een halt toeroepen. Tevens zet de asielinstroom meer druk op de al moeizame woningmarkt. Zo krijgen statushouders nog altijd de oneerlijke voorrang op sociale huurwoningen, waardoor Nederlandse burgers vaak buiten de boot vallen. Het is van belang dat we de asielinstroom beperken en inzetten op remigratie. We zullen het Rijk hiervoor nodig hebben en willen met hen in gesprek treden.

Tevens dienen we extremisme in Zoetermeer stevig aan te pakken. Zoetermeer is vaak in het nieuws gekomen omdat het een broeinest voor jihadisten blijkt te zijn. Dit kan zo niet langer. We dienen onze samenleving adequaat te beschermen. 

DE PVV ZOETERMEER staat voor:

  • Meer politieagenten. De tekorten bij de politie moeten worden weggewerkt. 
  • Behoud van de ziekenhuiszorg, mét spoedeisende hulp en alle bijbehorende faciliteiten.
  • Voldoende woningen voor onze burgers, betaalbaar én kwalitatief.
  • Een sterke economie met als uitgangspunt welvaart voor onze inwoners.
  • Het verbeteren van de bereikbaarheid van onze stad, voor de auto, het openbaar vervoer, en de fiets. 
  • Ondernemers de ruimte geven om te ondernemen. Regelzucht dient te worden tegengegaan.
  • Immigratie fors beperken en remigratie bevorderen.
  • Tegengaan inefficiënte en peperdure uitgaven klimaatbeleid.
  • Haatpredikers krijgen geen podium in onze stad en geldstromen van islamitische instellingen dienen te worden onderzocht. 

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...