Ons Zoetermeer

De PVV staat voor een veilig, leefbaar en welvarend Zoetermeer waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Een stad met florerende bedrijvigheid, kwalitatief hoogwaardig onderwijs, en een actieve beroepsbevolking. We pleiten voor voldoende woningen voor onze burgers, betaalbaar én kwalitatief, mét voldoende parkeergelegenheid, waarbij het woongenot van bestaande en nieuwe inwoners centraal staat. Daarbij dient ook de bereikbaarheid van onze stad te worden verbeterd. Het is tevens van groot belang dat we goede zorg bieden aan onze inwoners en de ziekenhuiszorg behouden zoals die is, dus mét spoedeisende hulp en alle bijbehorende faciliteiten. Zoetermeer heeft recht op een volwaardig ziekenhuis. 

Het is voor onze fractie van belang dat we de uitdagingen waar onze stad voor staat samen met onze inwoners oppakken. We dienen als stad altijd een luisterend oor te bieden en te kiezen voor oplossingen die op draagvlak kunnen rekenen. We staan voor weloverwogen en doordachte keuzes, en kiezen voor rationeel en realistisch beleid.

DE PVV ZOETERMEER staat voor:

  • Meer politieagenten. De tekorten moeten worden weggewerkt. De gemeente moet zich hier hard voor maken bij het Rijk.  
  • Behouden van de ziekenhuiszorg, mét spoedeisende hulp en alle bijbehorende faciliteiten.
  • Voldoende woningen voor onze burgers, betaalbaar én kwalitatief, met leefbaarheid voor ieder voorop.
  • Een sterke economie met als uitgangspunt welvaart voor onze inwoners.
  • Het verbeteren van de bereikbaarheid van onze stad, voor de auto, het openbaar vervoer, en de fiets. 
  • Ondernemers de ruimte geven om te ondernemen. Regelzucht dient te worden tegengegaan.
  • Immigratie beperken, treed hierover in gesprek met het Rijk.
  • Tegengaan inefficiënte doelstellingen en uitgaven klimaatbeleid.
  • Haatpredikers krijgen geen podium in onze stad en geldstromen van islamitische instellingen dienen te worden onderzocht. 

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...