Schriftelijke vragen “Inbrekers bijna vrij spel in Zoetermeer”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Uit onderzoek van het RTL Nieuws (*) blijkt dat de politie al jaren niet haar eigen doelstellingen haalt inzake woninginbraken, aangezien de afgelopen vier jaar het ophelderingspercentage, dat telkens rond de 10 procent lag, niet werd gerealiseerd. 

Dit is natuurlijk al een bedroevend laag percentage, maar in de gemeente Zoetermeer is het zelfs nog slechter gesteld. Van de 765 woninginbraken die de afgelopen drie jaar zijn geregistreerd, zijn maar 65 opgehelderd, wat resulteert in een ophelderingspercentage van maar 8,5%.

Volgens criminoloog Jasper van der Kemp (Vrije Universiteit) komen de lage ophelderingspercentages door de prioriteiten die worden gesteld bij de recherche:

"Het gaat hier om dingen die je moet naspeuren en uitzoeken. Als je dan veel capaciteit nodig hebt voor grootschalige inzet op bijvoorbeeld drugs- en wapenhandel, heb je minder mensen om systematisch onderzoek te doen naar woninginbraak."

Tevens stelt Van der Kemp dat woninginbraak als “high impact crime” staat beschreven, maar helaas niet de aandacht van de politie krijgt die bij een misdrijf met dat label hoort.

De PVV maakt zich grote zorgen over het dramatische ophelderingspercentage. Ondanks dat de politie haar uiterste best doet om met tekortschietende middelen woninginbraken en vele andere misdrijven aan te pakken, lijkt het leeuwendeel van de criminelen die zich met genoemde vorm van criminaliteit bezighouden gewoon de dans te ontspringen. Tevens hebben woninginbraken een desastreuze en ontwrichtende impact op de slachtoffers, wat bijkomend kan resulteren in sociaal-economische problematiek wat gemeentelijk beleid vergt.

Ondergetekenden willen dan ook graag de volgende vragen aan het College stellen:

1) Deelt u de mening dat een ophelderingspercentage van 8,5% onacceptabel laag is voor een misdrijf dat als “high impact crime” te boek staat, een ronduit rampzalig effect heeft op de slachtoffers en kan resulteren in sociaal-economische problematiek wat gemeentelijk beleid vergt? Zo nee, waarom niet?

2) Deelt u de mening dat het ophelderingspercentage glashelder aantoont dat woninginbraken veel meer aandacht horen te krijgen van de politie en dat het Rijk daarom extra moet investeren in de onder grote druk staande politieorganisatie? Zo nee, waarom niet?

3) Welke maatregelen kan en heeft het College met de politie genomen (of is voornemens te nemen) om meer aandacht aan woninginbraken te kunnen besteden? Als er maatregelen zijn genomen of in de planning staan, gaan die dan ten koste van de aanpak van andere vormen van criminaliteit? Graag een gemotiveerd antwoord.

4) Bent u bereid, al dan niet in VNG-verband en/of met gemeenten uit de regio zo snel mogelijk een krachtig signaal richting het Rijk te geven (bv. via een brief) dat er nog veel meer geïnvesteerd dient te worden in de politieorganisatie, zodat ook de “high impact crime” woninginbraak beter kan worden aangepakt? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

J. Mooiman                           P. Smitskam
PVV Zoetermeer                  PVV Zoetermeer

BRON

(*) https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/4958611/inbraak-inbraken-opheldering-oplossing-politie-2019-sporen-onderzoek

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...