Schriftelijke vragen ''Efficiënter besteden zorggelden en betere hulp''

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Uit een bericht van Binnenlands Bestuur (*) van 27 februari jl., valt te lezen dat de gemeente Kampen een besparing op de jeugdzorg van bijna een miljoen euro heeft weten te realiseren en tegelijkertijd kinderen, jongeren en hun ouders eerder en beter weet te helpen door de inzet van praktijkondersteuners.

Door bij 21 huisartsen een praktijkondersteuner GGZ in te zetten heeft men ruim driehonderd doorverwijzingen weten te voorkomen waarmee eerder genoemde besparing werd gerealiseerd.

Zoals bekend, zijn in Zoetermeer de kosten op jeugdzorg zeer hoog en om zorg te kunnen blijven leveren, heeft dit als consequentie dat op andere zaken bezuinigd moet worden. Een dergelijke besparing zou derhalve financiële ruimte geven voor andere doeleinden. Daarnaast heeft het voorkomen van doorverwijzingen ook een positieve invloed op mensen die GGZ behoeven, omdat zij eerder worden geholpen.
De PVV Zoetermeer is van mening dat de gemeente alles in het werk moet stellen om de kosten op de jeugdzorg terug te dringen door efficiënter te werken, waardoor de kwaliteit van de zorg behouden kan blijven. Daarom willen ondergetekenden de volgende vragen stellen aan het college:

1) Bent u bekend met de genoemde publicatie in Binnenlands Bestuur en zo nee, bent u bereid zich hierin nader te verdiepen? Zo nee, waarom niet?

2) Bent u bereid om (op kleinschalige basis) een proef te starten om zo te kunnen vaststellen of de methode die voor de gemeente Kampen heeft gewerkt ook in het voordeel van de gemeente Zoetermeer en die van betrokkenen zou kunnen werken? Zo nee, waarom niet?

3) Bent u bereid om in contact te treden met de gemeente Kampen, om te ontdekken of er daar jeugdzorg beleidselementen zijn die nut kunnen hebben voor Zoetermeer? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

J. Mooiman                         P. Smitskam
PVV Zoetermeer                PVV Zoetermeer

BRON

(*)  https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/kampen-bespaart-miljoen-euro-op-jeugdzorg.12443159.lynkx

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...