Schriftelijke vragen “Zorg voor onze inwoners, horeca en ondernemers”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Het kabinet heeft onlangs de nieuwe coronamaatregelen bekend gemaakt.

Ondanks dat het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen laag is en o.a. 21 burgemeesters uit Zuidoost-Brabant (*),16 burgemeesters uit Noord-Holland Noord (**) én de Provincie Overijssel (***) brandbrieven hebben gestuurd om de coronamaatregelen flink te versoepelen of af te schaffen, wordt maar mondjesmaat (onder voorwaarden) ruimte gegeven en mag de horeca nog steeds niet open. De PVV vindt dit onaanvaardbaar. Het coronabeleid is al langere tijd voor veel mensen onnavolgbaar en een bestendig maatschappelijk toekomstperspectief ontbreekt tot op heden.

Dit, terwijl de gevolgen groot zijn, en onze maatschappij inmiddels al jaren gebukt gaat onder drukkende maatregelen die haar tol eisen. Zo hadden én hebben Zoetermeerse horeca, ondernemers en evenementen het erg zwaar. Veel van hen hebben financiële problemen opgelopen of zijn door de onzekere situatie gedwongen gestopt, wat ook zijn weerslag heeft op de lokale economie en werkgelegenheid.

Ook onze jongeren, ouderen, en scholen hadden én hebben het zwaar. Er zijn bij onze jongeren onderwijsachterstanden ontstaan en de algehele eenzaamheid neemt toe, terwijl dit al een fors maatschappelijk probleem was. Daarbij komt ook nog de psychische schade die mensen ondervinden door de coronamaatregelen. Het is hoog tijd dat de aanpak en koers van het kabinet wijzigt. Er is behoefte aan de nodige balans en perspectief, die nu ontbreken.

Daarom willen ondergetekenden graag de volgende vragen aan het College stellen:

1) Deelt u de mening, kijkende naar o.a. de lage ziekenhuisbezetting, dat de huidige coronamaatregelen niet proportioneel zijn en dat er meer ruimte moet worden geboden aan specifiek onze horeca, die weer open moet kunnen, maar ook aan onze andere ondernemers en evenementen? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

2) Deelt u de mening dat een bestendig maatschappelijk toekomstperspectief hoognodig is voor onze samenleving, en dat het kabinet zich moet focussen op meer evenwicht in de verschillende sociale, maatschappelijke en economische effecten? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Ondernemers worden veelal onvoldoende door de overheid gecompenseerd, en tevens zijn er veel schrijnende gevallen waar ondernemers nog minder of zelfs helemaal geen steun krijgen, ondanks dat zij door de overheid opgelegd krijgen om hun deuren te sluiten. Bent u het met ons eens dat de huidige steunpakketten dienen te worden verbeterd en dat er meer maatwerk moet komen in het toepassen van regels omtrent compensatie? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

4) Bent u het met ons eens dat er ook ná de coronamaatregelen oog moet blijven voor de (financiële) nasleep ervan op onze ondernemers? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

5) Bent u bereid om over de punten 1, 2, 3 en 4 als gemeente zelfstandig een bericht aan het Rijk te sturen? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

6) Bent u bereid om, zoals veel gemeenten reeds doen, ruimte te bieden aan ondernemers om hun standpunten ten aanzien van de coronamaatregelen kenbaar te maken, bijvoorbeeld door niet te handhaven indien zij demonstratief hun onderneming openen? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

7) Bent u bereid om als gemeente ook de komende jaren de nasleep van de maatregelen op onze inwoners en ondernemers te monitoren en hen de helpende hand te bieden waar nodig? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

Met vriendelijke groet,

J. Mooiman                           P. Smitskam
PVV Zoetermeer                  PVV Zoetermeer

BRONNEN

(*) https://www.ed.nl/eindhoven/brandbrief-van-21-burgemeesters-zuidoost-brabant-versoepel-de-maatregelen~a3fab7f9/

(**) https://www.nhnieuws.nl/nieuws/297711/16-burgemeesters-sturen-brandbrief-aan-kabinet-onze-inwoners-missen-uit-eten-de-bioscoop-en-hun-sport

(***) https://www.telegraaf.nl/nieuws/332974387/overijssel-vindt-huidige-coronalockdown-niet-langer-verantwoord-we-gaan-open

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...