Schriftelijke vragen “Oplossen erbarmelijke toestanden woonwagenkamp”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

In een artikel van het Algemeen Dagblad (*) valt te lezen dat een 71 jarige dame met astmatische bronchitis al 18 jaar onder erbarmelijke omstandigheden in een piepkleine caravan moet leven, aangezien ze in totaal al 22 jaar wacht op een woonwagen.

Uit het artikel komt naar voren dat ze heel vaak aan de gemeente heeft gevraagd of ze een woonwagen mag huren, maar dat de gemeente niet thuis geeft. Vorig jaar zou er een woonwagen komen, maar dat is niet gebeurd en ondanks dat de rechter de dame in het gelijk heeft gesteld, is er nog steeds geen zicht op een oplossing.

Daarnaast blijkt uit het artikel dat haar zoon, samen met zijn dochter en kleinzoon leven in een kleine schuur met nauwelijks ventilatie.

De PVV maakt zich zorgen over de erbarmelijke omstandigheden in het woonwagenkamp en de rol van de gemeente. Daarom willen ondergetekenden graag de volgende vragen aan het College stellen:

1) Kunt u aangeven wat de exacte reden is dat de verleden jaar toegezegde woonwagen er nog steeds niet is en hoelang het nog gaat duren? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

2) Kunt u aangeven waarom u tot op heden geen gehoor heeft gegeven aan een gerechtelijke uitspraak? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

3) Kunt u aangeven hoe het mogelijk is dat een gezin met in totaal drie personen al geruime tijd in een schuur van vier bij twee meter leeft? Wanneer heeft de gemeente wat gedaan om deze ronduit schrijnende situatie op te lossen en wat gaat u nog doen? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

Met vriendelijke groet,

J. Mooiman                           P. Smitskam
PVV Zoetermeer                  PVV Zoetermeer

BRON
(*) https://www.ad.nl/zoetermeer/annie-71-woont-in-een-piepkleine-caravan-op-het-kamp-ik-wacht-al-22-jaar-op-een-woonwagen~abad5b29/

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...