Schriftelijke vragen “Behouden volwaardig LangeLand Ziekenhuis”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Toelichting:

In een artikel van het Algemeen Dagblad (*) valt te lezen dat uit een hoofdlijnenakkoord dat Omroep West heeft ingezien, blijkt dat het LangeLand Ziekenhuis mogelijk toch fors aan essentiële zorg moet inleveren bij de fusie met het HagaZiekenhuis. Daarbij moet gedacht worden aan niet meer kunnen bevallen in het ziekenhuis en ook andere gecompliceerdere gevallen kunnen straks alleen nog terecht in een groot ziekenhuis buiten Zoetermeer. Bovendien verdwijnt de intensive care en zal op termijn de (nachtelijke) spoedeisende eerste hulp (SEH) mogelijk verdwijnen.

Hoewel een woordvoerder van het LangeLand Ziekenhuis heeft aangegeven dat het om “een stuk uit maart” gaat en er inmiddels al nieuwe versies zijn geschreven, komt onmiskenbaar het beeld naar voren dat het LangeLand flink wordt uitgekleed, wat opmerkelijk is aangezien in september 2021 nog het voornemen was om de 24/7 basiszorg overeind te houden in Zoetermeer (**).

Bovendien stelt Aline Pikaar (vicevoorzitter van Huisartsen Vereniging Zoetermeer e.o.) in een vervolgartikel van het AD (***) dat Zoetermeer de derde grootste stad van Zuid-Holland is met een hoge zorgvraag:

“De populatie in Zoetermeer kent veel ouderen en chronisch zieken en dit zal in de komende jaren alleen maar toenemen. De inwoners van Zoetermeer verdienen een volwaardig ziekenhuis met goede medisch specialistische zorg", aldus Pikaar.

Zorgwethouder Ingeborg ter Laak laat in een ander artikel van het AD (****) optekenen verbolgen te zijn dat er geen contact is geweest met de gemeente over de uitgelekte plannen. Ter Laak laat in het betreffende artikel optekenen dat het voor het Haga en LangeLand van het grootste belang is dat ze in overleg gaan met de inwoners van Zoetermeer en de gemeente over hoe ze zekerheid van zorg willen garanderen.

“En dan horen we wel wat de plannen zijn.” - Het college.

De PVV maakt zich ernstige zorgen over bovengenoemde ontwikkelingen. De PVV wil dat het LangeLand ook in de toekomst dezelfde voorzieningen blijft houden zoals nu het geval is. Dus behouden van de SEH én de basisziekenhuiszorg. Zoetermeer heeft recht op een volwaardig ziekenhuis met alle bijbehorende faciliteiten. De PVV maakt zich tevens zorgen over de slechte informatiepositie en afwachtende houding van de gemeente.

Daarom willen ondergetekenden graag de volgende vragen aan het College stellen:

1) Deelt u de mening dat de fusie een gevoelig, complex, alsmede langdurig proces is dat over een essentieel onderwerp voor onze burgers gaat? Zo ja, bent u dan ook van mening dat het ernstig is dat de gemeente niet op de hoogte is van de plannen en zichzelf in een (informatie)positie had moeten bewegen om dergelijke informatie op te kunnen pikken? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details, waaronder alle activiteiten die de gemeente de afgelopen tijd heeft ondernomen om goed op de hoogte te blijven van de fusieplannen.

2) Als het betreffende hoofdlijnenakkoord een oude versie is, kunt u dan zo snel mogelijk de nieuwste versies achterhalen en (indien mogelijk) deze de Raad toesturen? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Kan de wethouder aangeven wat er precies is gebeurd tussen september 2021 (toen het voornemen nog was om de 24/7 basiszorg overeind te houden in Zoetermeer en maart 2022 (toen het hoofdlijnenakkoord met uitgeklede plannen is opgesteld), waardoor de plannen zo extreem zijn gewijzigd? Graag een gemotiveerd antwoord.

4) Deelt u de mening dat de inwoners van Zoetermeer een volwaardig ziekenhuis met goede medisch specialistische zorg verdienen? Zo ja, wat kunt en wilt u ondernemen om u daarvoor hard te maken & zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

5) Deelt u de mening dat de acute zorg in Zoetermeer alleen goed geregeld kan zijn d.m.v. een volwaardig ziekenhuis in onze stad, mét 24/7 SEH? Bent u bereid zich hard te maken dat dit wordt meegenomen in de uitwerking van de plannen? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

Met vriendelijke groet,

J. Mooiman                           P. Smitskam
PVV Zoetermeer                  PVV Zoetermeer

BRONNEN

(*) "Uitgelekt: LangeLand raakt acute zorg kwijt" (AD, 20-5-2022)

(**) https://reinierhaga.nl/blog/2021/09/16/rhg-neemt-voorgenomen-besluit-over-ontvlechting/

(***) Plan LangeLand is een 'groot verlies' (AD, 20-5-2022)

(****) Zorgwethouder Ingeborg ter Laak schrikt van plannen: 'Dit kan echt niet'
(AD, 20-5-2022)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...