Schriftelijke vragen “Duidelijkheid inzake opvang van statushouders in 4-sterrenhotel”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

In een artikel van het Algemeen Dagblad (*) valt te lezen dat de gemeente voor het einde van dit jaar 69 statushouders een half jaar gaat huisvesten in een 4-sterrenhotel om zo nog te kunnen voldoen aan de taakstelling van het Rijk. Dit op verzoek van het COA, vanwege de enorme drukte bij de opvanglocaties in het land, waaronder Ter Apel.

De samenstelling van deze groep statushouders is echter volstrekt onbekend. Het is uiteindelijk de bedoeling dat deze groep binnen een half jaar doorstroomt naar een reguliere woning en de gemeente verwacht daar uit te komen met de woningcorporaties.

De PVV is verbijsterd over deze gang van zaken en maakt zich grote zorgen om de gevolgen voor Zoetermeerse woningzoekenden die al jaren op een wachtlijst moeten staan om überhaupt een klein kansje te hebben op een woning. Daarnaast zijn er in onze gemeente ook dak- en thuislozen die noodgedwongen op straat moeten leven.

Daarom willen ondergetekenden graag de volgende vragen aan het College stellen:

1) Deelt u de mening dat het regelen van 4-sterrenhotelkamers voor 69 statushouders en de enorme inzet die wordt gepleegd om deze groep door te laten stromen richting een reguliere woning, een enorme schoffering is van alle Zoetermeerse woningzoekenden die al jaren op een wachtlijst staan, alsmede de dak- en thuislozen die noodgedwongen op straat moeten leven? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

2) Kunt u aangeven waarom nog niets bekend is over de samenstelling van deze groep statushouders en wanneer verwacht u meer informatie? Graag een gemotiveerd antwoord met tevens een toezegging dat wanneer er meer informatie bekend is, dit zo snel mogelijk met de Raad wordt gedeeld.

3) Kunt u uitzoeken wat de opvang van deze 69 statushouders in totaal gaat kosten? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

4) Kunt u aangeven hoe lang Zoetermeerse woningzoekenden die al jaren op een wachtlijst staan straks nog langer moeten wachten, wanneer voor de betreffende groep statushouders in recordtijd huisvesting is gerealiseerd? Graag een gemotiveerd antwoord.

5) Kunt u aangeven waarom er blijkbaar wel voor statushouders in recordtijd door woningcorporaties huisvesting gerealiseerd kan worden, maar niet voor Zoetermeerse woningzoekenden die jaren op een wachtlijst staan? Graag een gemotiveerd antwoord.

6) Deelt u de mening, kijkende naar de taakstelling voor de eerste helft van 2024, dat het huidige asielbeleid dweilen met de kraan open is met alle gevolgen van dien voor onze samenleving? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

7) Kunt u bij benadering aangeven hoeveel dak- en thuislozen er in de gemeente Zoetermeer noodgedwongen op straat moeten leven? Graag een gemotiveerd antwoord.

8) Gaat de gemeente ook voor deze mensen zo snel mogelijk hotelkamers regelen en/of op andere manieren huisvesting organiseren? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

9) In het artikel valt te lezen dat het gemeentebestuur van mening is dat andere gemeenten ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen en dat burgemeester Bezuijen het COA heeft laten weten dat het andere gemeenten achter de vodden moet zitten.

Deelt u de mening dat het gemeentebestuur veel beter richting het Rijk kan aangeven dat zij eindelijk eens verantwoordelijkheid moeten nemen, bv. door een veel strenger migratiebeleid? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

Met vriendelijke groet,

J. Mooiman                           P. Smitskam
PVV Zoetermeer                  PVV Zoetermeer

BRON
(*) https://www.ad.nl/zoetermeer/zoetermeer-vangt-statushouders-op-in-viersterrenhotel-weten-nog-niet-wie-er-komen~ab1e7ac4/

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...