Schriftelijke vragen “Bewoners zwaar de dupe door potdichte woningen”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Toelichting:

Uit een bericht van het Algemeen Dagblad (*) komt naar voren dat één van de eerste volledig energieneutrale woningprojecten in Nederland, in de Zoetermeerse wijk Palenstein, heeft geresulteerd in enorme gezondheidsproblemen voor 52 gezinnen.

Sinds het project in 2018 is gerealiseerd door verhuurder De Goede Woning kunnen de gezinnen de slaap niet meer vatten, hebben ze hoofdpijnen en last van benauwdheid. GGD Haaglanden deed op verzoek van de bewoners onderzoek en concludeerde dat de concentratie CO2 veel te hoog is in de werkelijk potdicht geïsoleerde woningen.

Volgens bewoner Denis de Jong kan de ventilator die lucht in- en uitlaat de capaciteit niet aan en zijn de klachten van de bewoners maanden niet serieus genomen door de verhuurder.

Dit lijkt helaas ook het geval te zijn bij ontwikkelaar Factory Zero die bij monde van Jan Willem van de Groep laat optekenen dat de gezondheidsklachten van de bewoners mogelijk tussen de oren zitten.

De PVV Zoetermeer is verbijsterd dat klachten zo lang genegeerd zijn en maakt zich zorgen over niet alleen de negatieve sociaal-economische effecten van het volledig doorgeslagen duurzaamheidsbeleid, maar ook op de negatieve gevolgen voor de volksgezondheid, zoals dit project duidelijk laat zien en daarom willen ondergetekenden de volgende vragen aan het College stellen:

1) Deelt u de mening dat het een gotspe is dat de ontwikkelaar van de woningen aangeeft dat de zeer serieuze klachten van bewoners mogelijk “tussen de oren zitten” en de verhuurder pas in actie kwam, nadat de GGD was ingeschakeld door de zwaar gedupeerde bewoners die daardoor ruim een jaar met de gebakken peren hebben mogen zitten? Zo nee, waarom niet?

2) Is er vooraf uitgebreid onderzoek gedaan naar onder andere de CO2-concentraties in de woningen en de gevolgen daarvan op de gezondheid van bewoners? Zo ja, wat waren de uitkomsten en zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Mocht het antwoord op vraag 2 “Nee” zijn, deelt u dan de mening dat dergelijk onderzoek altijd gedaan moet worden bij dit soort woningprojecten, bv. als onderdeel van de vergunningprocedure? Zo nee, waarom niet?

4) Volgens De Goede Woning moeten huizen wel zo extreem worden geïsoleerd om de duurzaamheidsambities van kabinet-Rutte III waar te kunnen maken.

Deelt u de mening dat dit project aantoont dat deze duurzaamheidsambities de burger niet alleen op veel vlakken bakken met geld gaat kosten, maar ook gevaarlijk kan zijn voor de volksgezondheid en daarom waar mogelijk moet worden afgeremd? Zo ja, bent u bereid (al dan niet in VNG-verband) om kabinet-Rutte III op te roepen haar duurzaamheidsambities flink naar beneden bij te stellen en het duurzaamheidsbeleid van Zoetermeer aan een zeer kritische en uitgebreide evaluatie te onderwerpen, waarbij exacte kosten, baten en risico’s voor de volksgezondheid in kaart worden gebracht & zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

5) Verhuurder De Goede Woning meldde op 12 augustus 2019 dat in vier van de 120 verduurzaamde huizen inmiddels duidelijk is hoe de installatie beter kan worden afgesteld en dat zij druk uitoefenen op de aannemer om zo snel mogelijk maatregelen bij alle woningen door te voeren. De gemeente Zoetermeer heeft verklaard het project nauwgezet te volgen.

Kunt u aangeven wat “zo snel mogelijk” is en of deze noodzakelijke maatregelen de betreffende bewoners op welke manier dan ook kosten gaat opleveren? Graag een gemotiveerd antwoord.

6) Bent u bereid om de week een update naar de raad te sturen waarbij gedetailleerd wordt beschreven wat De Goede Woning in die periode heeft gedaan m.b.t. het oplossen van de grote ventilatieproblemen in de 120 woningen? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

J. Mooiman                           P. Smitskam
PVV Zoetermeer                  PVV Zoetermeer


BRON


(*) https://www.ad.nl/wonen/huis-dat-volledig-energie-neutraal-moest-worden-veroorzaakt-vooral-veel-hoofdpijn~a2a29711/ 

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...