Schriftelijke vragen “Veiligheid Zoetermeer onder vuur”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Toelichting:

Uit een bericht van het Algemeen Dagblad (*) komt naar voren dat uit de nieuwe misdaadcijfers die de gemeente onlangs heeft gepresenteerd, blijkt dat het aantal misdrijven in Zoetermeer enorm is toegenomen ten opzichte van 2018.

Zo is het aantal High impact crimes (zoals woninginbraken, overvallen, straatroven en geweldsmisdrijven) in de eerste acht maanden van dit jaar met maar liefst 10,4% toegenomen ten opzichte van 2018. (604 om 547 delicten)

Het aantal straatroven is dit jaar ten opzichte van 2018 zelfs explosief toegenomen met bijna een verdrievoudiging. (32 om 11 delicten)

Ook het totaal aantal misdrijven is met 3.890 misdrijven in de eerste acht maanden van dit jaar fors toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2018, namelijk met 8%.

Een andere enorme procentuele toename betreft het aantal diefstallen van brom- en snorfietsen. Dit jaar is meer dan een verdubbeling zichtbaar ten opzichte van 2018. (74 om 36 aangehouden personen)

En als laatste werden er tot nu toe in 2019 bijna twee keer zoveel mensen aangehouden die onder invloed achter het stuur zaten, ten opzichte van 2018. (293 om 167 personen)

Hoewel deze cijfers al zeer schokkend en volstrekt onaanvaardbaar zijn, heeft de PVV sterk het vermoeden dat deze cijfers zelfs nog een te rooskleurig beeld geven en niet overeenkomen met de werkelijkheid.

Tijdens de Raadsvergadering op 26 november 2018 gaf onze fractie namelijk aan dat volgens een rapport van de Nationale Politie Bond maar liefst 80% van de zaken blijft liggen, nadat er eenmaal aangifte is gedaan. Een ander rapport, aangaande noodkreten van rechercheurs, spreekt over 75% daling van de aangiftebereidheid.

Op onze vragen is tijdens de betreffende Raadsvergadering nooit echt een duidelijk antwoord gekomen, behoudens dat het College (ondanks de zeer zorgwekkende cijfers) geen noodzaak zag de benodigde uitbreiding van team Handhaving doorgang te laten vinden.

De PVV is dan ook van mening dat alles in het werk moet worden gesteld om de veiligheid in Zoetermeer zo goed mogelijk te waarborgen.

Daarom willen ondergetekenden de volgende vragen stellen aan het College en de politie (District Zoetermeer van de Regionale Eenheid Den Haag):

1) Deelt u de mening dat het zeer zorgwekkend en volstrekt onacceptabel is dat Zoetermeer op veel vlakken een veel onveiligere gemeente is geworden in 2019? Zo nee, waarom niet?

2) Hoe kan het zijn dat misdaadcijfers zo stevig fluctueren? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Kan de politie aangeven wat momenteel de aangiftebereidheid is in de gemeente Zoetermeer en wat dit betekent voor de bovengenoemde cijfers? Graag een gemotiveerd antwoord.

4) Welke activiteiten heeft uw College en/of de politie al ondernomen of staan in de planning om de aangiftebereidheid te verhogen en om het aantal High impact crimes terug te brengen? Graag een gemotiveerd antwoord met een toelichting voor alle soorten High impact crimes.

5) Welke activiteiten heeft uw College en/of de politie al ondernomen of staan in de planning om het aantal diefstallen van brom- en snorfietsen terug te brengen? Graag een gemotiveerd antwoord.

6) Welke activiteiten heeft uw College en/of de politie al ondernomen of staan in de planning om het aantal mensen dat met alcohol op achter het stuur zitten terug te brengen? Graag een gemotiveerd antwoord.

7) Deelt u de mening dat de schokkende cijfers duidelijk de noodzaak illustreren om sowieso werk te maken om team Handhaving substantieel uit te breiden? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

J. Mooiman                           P. Smitskam
PVV Zoetermeer                   PVV Zoetermeer


BRON


(*) “Einde aan positieve trend, meer misdaden gepleegd” (AD, 26-9-2019)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...