Schriftelijke vragen PVV Zoetermeer “Zoetermeerse aanpak radicalisering moslims”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Op dinsdag 26 november 2019 maakte het Openbaar Ministerie bekend dat er twee mannen uit Zoetermeer zijn opgepakt op verdenking van het beramen van een jihadistische terreuraanslag met explosieven ergens in Nederland. (*)

De aanhoudingen vonden plaats op maandagmiddag 25 november 2019, waarbij een van de verdachten werd aangehouden op straat in Den Haag en de ander in zijn woning in Zoetermeer. De aanhoudingen zijn gedaan door een antiterrorisme eenheid van de Dienst Speciale Interventies (DSI).

Uit een ambtsbericht van inlichtingendienst AIVD zou blijken dat de verdachten gebruik wilden maken van explosieven en hiervoor een training wilden volgen. Het bewijs tegen de mannen is dankzij politie-infiltranten verkregen.

De PVV is zeer te spreken over het geweldige werk van de politie, de politie-infiltranten en de AIVD, maar maakt zich ernstige zorgen over radicalisering van Zoetermeerse moslims en eventuele activiteiten die worden ontplooid om radicalisering tegen te gaan.

Daarom willen ondergetekenden graag de volgende vragen aan het College stellen:

1) Kunt u aangeven hoeveel geradicaliseerde Zoetermeerse moslims de afgelopen jaren zijn afgereisd naar o.a. het Midden-Oosten om aan de islamitische jihad deel te nemen? En hoeveel van deze jihadgangers zijn weer teruggekeerd naar Zoetermeer? Graag een gemotiveerd antwoord.

2) Heeft u (al dan niet in samenwerking met relevante partners) een duidelijk beeld van de problematiek van geradicaliseerde en radicaliserende moslims in Zoetermeer? Zo ja, graag een uitgebreide toelichting & zo nee, waarom niet?
Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Welke activiteiten heeft de gemeente Zoetermeer tijdens deze coalitieperiode tot op heden ondernomen (of zijn nu gaande en/of staan op de agenda) om radicalisering van Zoetermeerse moslims tegen te gaan en wat zijn de resultaten en kosten van eventuele activiteiten? Graag een gemotiveerd antwoord.

4) Hoeveel gemeenteambtenaren, handhavers en hulpverleners (waaronder sociaal werkers) zijn er op cursus geweest en/of gaan op cursus om radicalisering te herkennen en signaleren? Graag een gemotiveerd antwoord. 

5) Kan het college in exacte cijfers aangeven hoeveel gelden er de afgelopen jaren naar de aanpak radicalisering zijn gegaan, met een gedetailleerde weergave van de activiteiten die van deze gelden zijn ontplooid en wat de resultaten van deze activiteiten waren & zo nee, waarom niet?

6) Kunt u aangeven welke activiteiten door de Zoetermeerse onderwijssector worden ontplooid (al dan niet in samenwerking met de gemeente) om radicalisering onder leerlingen te herkennen en signaleren? Graag een gemotiveerd antwoord.

7) Worden bij de gemeente bekend zijnde geradicaliseerde moslims (waaronder teruggekeerde jihadgangers) ondersteund door de gemeente op sociaal-economisch vlak? Zo ja, op welke wijze en wat zijn de kosten?
Graag een gemotiveerd antwoord.

8) Zijn er in 2018 en in 2019 nog meer invallen geweest op locaties in Zoetermeer of elders in Nederland door de D.S.I. m.b.t. Zoetermeerse terreurverdachten? Graag een gemotiveerd antwoord.

Met vriendelijke groet,

J. Mooiman                         P. Smitskam
PVV Zoetermeer                PVV Zoetermeer

BRON


(*) https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@107168/twee-aanhoudingen/

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...