Schriftelijke vragen “Zet extra in op tegengaan woninginbraken, brandstichting en fraude”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Op donderdag 25 juni berichtte het Zoetermeers Dagblad over de misdaadcijfers van Zoetermeer die door waarnemend burgemeester Jan Pieter Lokker bekend zijn gemaakt.[1]

Omdat Nederland en dus ook de gemeente Zoetermeer midden in een coronacrisis zitten met allerlei beperkingen inzake de bewegingsvrijheid van mensen, zou je verwachten dat dit duidelijk terug te zien is in de cijfers van alle gehanteerde misdrijfcategorieën.

Maar uit de cijfers over de eerste vier maanden van dit jaar blijkt dat het aantal woninginbraken met 7% is toegenomen, het aantal brandstichtingen met 100% en fraudegevallen met maar liefst 52% t.o.v. dezelfde periode in 2019.

Opvallend gegeven is dat in tegenstelling tot Zoetermeer het aantal woninginbraken in de gehele politie-eenheid Den Haag wel is gedaald met 7%. Het heeft er dus de schijn van dat dit verschil wordt veroorzaakt door specifieke ‘Zoetermeerse’ factoren.

De PVV is geschrokken van de genoemde cijfers en daarom willen ondergetekenden graag de volgende vragen aan het College stellen:

1) Kunt u verklaren waarom het aantal woninginbraken in Zoetermeer is gestegen, terwijl er in de gehele politie-eenheid Den Haag een daling zichtbaar is en heel Nederland te maken heeft met beperkende maatregelen door de coronacrisis? Zo ja, graag een gemotiveerde toelichting & zo nee, bent u bereid nader onderzoek in te stellen om te achterhalen wat de verschillen veroorzaakt?

2) Kunt u aangeven wat het College, de politie-eenheid Den Haag en eventuele andere organisaties gaan doen (of momenteel al doen) om het aantal woninginbraken in Zoetermeer naar beneden te brengen? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

3) Kunt u verklaren waarom het aantal brandstichtingen in Zoetermeer is gestegen, terwijl heel Nederland te maken heeft met beperkende maatregelen door de coronacrisis? Zo ja, graag een gemotiveerde toelichting & zo nee, bent u bereid nader onderzoek in te stellen om te achterhalen wat de toename veroorzaakt?

4) Kunt u aangeven wat het College, de politie-eenheid Den Haag en eventuele andere organisaties gaan doen (of momenteel al doen) om het aantal brandstichtingen naar beneden te brengen? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

5) Kunt u verklaren waarom het aantal fraudegevallen in Zoetermeer is gestegen? Zo ja, graag een gemotiveerde toelichting & zo nee, bent u bereid nader onderzoek in te stellen om te achterhalen wat de toename veroorzaakt?

6) Kunt u aangeven wat het College, de politie-eenheid Den Haag en eventuele andere organisaties gaan doen (of momenteel al doen) om het aantal fraudegevallen naar beneden te brengen? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

7) Uit de cijfers blijkt tevens dat er andere misdrijfcategorieën zijn waar door de coronacrisis wel dalingen zichtbaar zijn.

Kan de burgemeester verzekeren dat de inzet van het College, de politie-eenheid Den Haag en eventuele andere betrokken organisaties op geen enkele wijze wordt afgebouwd bij de misdrijfcategorieën waar dalingen zichtbaar zijn? Graag een gemotiveerd antwoord.

Met vriendelijke groet,

J. Mooiman                           P. Smitskam
PVV Zoetermeer                  PVV Zoetermeer

BRON:

[1] https://zoetermeersdagblad.nl/Algemeen/misdaadcijfers-van-zoetermeer-bekijk-de-tabel

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...