Schriftelijke vragen ''Plannen wijziging afvalbeleid onacceptabel. Hou onze stad leefbaar!''

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

De PVV fractie is ernstig geschrokken van de plannen die het college heeft voor het afvalbeleid[1]. Zo is het college van plan om de inzamelfrequentie van restafval-containers, beter bekend als de grijze bak, van twee keer in de 4 weken te verlagen naar slechts één keer in de 4 weken, wil het college stoppen met de gratis inzameling van grofvuil, én wil het college stoppen met het gratis ophalen van grofvuil van kringlooporganisaties. Dit alles in het kader van méér afvalscheiding, terwijl een groeiend aantal gemeenten stopt met gescheiden afvalinzameling. Dit omdat het volgens afvalverwerkers onder aan de streep efficiënter kan zijn om afval niet te scheiden[2].

Onze fractie maakt zich grote zorgen over de verstrekkende nadelige consequenties die de plannen van het college hebben voor onze stad en inwoners. Wij vrezen uitpuilende bakken en nog verdere vervuiling dan nu al het geval is. Dit terwijl er tijdens de raad van 29 juni nog een door de PVV ingediende motie is aangenomen die het college oproept om afvaldumpingen tegen te gaan. Ook vraagt onze fractie al maandenlang aandacht voor de problematiek omtrent het zelfbrengdepot. Wat ons betreft draait het depot z.s.m. weer op dezelfde wijze als vóór de coronacrisis.

Wat de PVV betreft dient het stadsbestuur onze inwoners, en niet andersom. De voorgenomen veranderingen in het afvalbeleid zien wij als een slechte zaak. Wij willen een schone, leefbare en veilige leefomgeving voor onze inwoners, ook in en rondom het huis. Overlast, stank en ziektemakers horen daar niet bij.

Ondergetekenden stellen daarom de volgende vragen aan het College;

1) Bent u het met de PVV fractie eens dat restafvalcontainers (grijze bak) meerdere keren per maand dienen te worden opgehaald om overlast voor onze inwoners, stank en ziektemakers te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

2) Bent u het, in het verlengde van vraag 1, met de PVV eens dat het onacceptabel is om de restafvalcontainers (grijze bak) nog maar eenmaal per 4 weken te legen, i.p.v. eenmaal per 2 weken, mede omdat dit zal leiden tot meer overlast voor inwoners, stank, en ziektemakers? Zo nee, waarom niet?

3) In het nieuwe afvalbeleid erkent u dat huishoudens mogelijk niet genoeg hebben aan de door u voorgestelde vierwekelijks restafval inzameling. U noemt o.a. gezinnen met kinderen, huishoudens met extra medisch afval en huishoudens die niet aan afvalscheiding doen. Geeft u hiermee niet al zelf aan dat uw voorstel voor problemen kan zorgen en bijstelling vereist?

4) In navolging van hetgeen geschetst in vraag 3, stelt u dat als huishoudens niet genoeg hebben aan de vierwekelijkse inzamelfrequentie, dat zij dan tegen betaling een extra lediging of extra restafval-container kunnen aanvragen. Bent u het met de PVV eens dat deze aanpak niet alleen niet sociaal is, maar ook neerkomt op een onacceptabele lastenverhoging? Zo nee, waarom niet?

5) Bent u het met de PVV eens dat het onacceptabel is om het gratis ophalen van grofvuil aan huis én van kringloopwinkels stop te zetten, omdat ook dit gelijk staat aan een lastenverhoging én mogelijk zal leiden tot minder gebruik van de ophaalservice en méér afvaldumpingen teweeg zal brengen? Zo nee, waarom niet?

6) Bent u het met de PVV eens dat afvaldumpingen moeten worden tegengegaan, en dat er voor de gemeente een taak ligt om degelijke voorzieningen en diensten voor onze inwoners te creëren en zo te voorkomen dat bewoners eerder geneigd zijn om een alternatieve (illegale) plek voor het afval te vinden?

7) Als reden voor het nieuwe afvalbeleid, zo staat er ook prominent in de titel een verwijzing naar, noemt u dat u nóg méér afval wil scheiden dan nu al het geval is. Dit terwijl 25 juli een artikel[2] is gepubliceerd waaruit naar voren komt dat een groeiend aantal gemeenten stopt met gescheiden afvalinzameling, omdat het volgens afvalverwerkers onderaan de streep minder efficiënt kan zijn dan wanneer men alles los inzamelt. Zo is de gemeente Rotterdam eerder al gestopt met het apart inzamelen van plastic, blik en drankverpakkingen[3].

Met het oog op de ontwikkelingen in Rotterdam en elders in het land, bent u dan niet onnodig inefficiënt bezig met allerlei nadelige consequenties voor onze inwoners? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

J. Mooiman                                     P. Smitskam
PVV Zoetermeer                            PVV Zoetermeer

BRONNEN:

[1] https://portal.ibabs.eu/Agenda/View/b30ddd02-f312-4165-9f33-7c0af5364eb7 (Raadsvoorstel Afval- en grondstoffenbeleidsplan 2021 ‘Afvalscheiden. Ik haal er alles uit!)

[2] https://www.telegraaf.nl/nieuws/2049900005/afval-scheiden-gaat-toch-op-de-schop

[3] https://www.ad.nl/rotterdam/stop-maar-met-sorteren-plastic-en-blik-mag-vanaf-nu-bij-het-restafval~a23343f3/

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...