Schriftelijke vragen “Overlast rond Frederik van Eedenhove en Datheenhove”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

In het Algemeen Dagblad van 11 augustus valt te lezen dat bewoners van de wijk Buytenwegh enorme overlast ervaren van hangjeugd die hier, vooral in de avonduren, huishouden. Volgens bewoners die in dit artikel aan het woord komen wordt er zowel overdag-, als ’s-Avonds geschreeuwd, er worden eigendommen vernield en weggenomen, glas, blikjes en andere troep wordt op straat achtergelaten en komt vervolgens in tuinen terecht van omwonenden; kortom een situatie die je niemand toewenst.

De bewoners eisen dat er maatregelen worden genomen en de Zoetermeerse PVV-fractie steunt dit ten volle. Iedereen heeft recht op woongenot en niemand heeft het recht om dit zonder reden te verstoren.

De PVV vindt het belangrijk dat jongeren in Zoetermeer een ontmoetingsplek hebben, maar vindt speeltuintjes, waar overdag kinderen spelen, hiervoor niet de geschikte plek. Temeer omdat deze kinderen het gevaar lopen met glasresten en andere troep in aanraking te komen.

Daarom willen ondergetekenden de volgende vragen aan het College stellen:

1) Deelt u de mening dat overlastgevende jeugd van negatieve invloed is op het woongenot van bewoners rond hangplekken? Zo nee, waarom niet?

2) Hoe gaat dit college ervoor zorgen dat deze bewoners worden gesteund in hun eisen en van de overlast worden bevrijd? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Deelt u de mening dat er meer moet worden gehandhaafd op het naleven van regels ten aanzien van regels tegen overlast, zoals herrie maken, publieke en private eigendommen vernielen en vuil op straat deponeren? Zo ja, bent u bereid om hier extra handhaving op in te zetten en zo nee, waarom niet?

4) Bent u bereid om met de betrokken bewoners om de tafel te gaan zitten en naar gezamenlijke oplossingen te zoeken om het overlastprobleem op te lossen, alsmede de bewoners de steun van de gemeente te betuigen? zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

J. Mooiman                            P. Smitskam
PVV Zoetermeer                   PVV Zoetermeer

BRON

(*) https://www.ad.nl/zoetermeer/buytenweghbewoners-zijn-hangjongeren-zat-ze-poepen-en-plassen-in-speeltuin~ae3ab42c/

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...