Schriftelijke vragen “Voorkom sluiting succesvolle Zoetermeerse mavo”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Uit een bericht van Omroep West op donderdag 8 oktober 2020 (*) blijkt dat de succesvolle MAVO Zoetermeer al na één jaar ophoudt te bestaan, vanwege een fusie tussen Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer (SSVOZ) en Lucas Onderwijs.

Dit terwijl de MAVO Zoetermeer zeer succesvol is gebleken. De mavo zag het aantal leerlingen zelfs stijgen van 80 in het schooljaar 2019-2020 tot maar liefst 150 in het schooljaar 2020-2021. Bijna een verdubbeling. Deze leerlingen moeten nu allemaal worden herverdeeld over andere scholen.

Dit tot groot verdriet van veel leerlingen, ouders en medewerkers. De school staat namelijk bijzonder goed aangeschreven, door o.a. het onderwijs op maat dat werd gegeven en de veilige onderwijsomgeving die werd geboden. Door haar manier van werken (vaste structuren) en kleinschaligheid wordt de mavo gezien als een zeer welkome aanvulling in het overwegend flexibel opererende middelbaar onderwijs. Veel leerlingen vonden hun draai op deze mavo.

De PVV vindt de gang van zaken onbegrijpelijk en eist steun voor alle leerlingen, ouders en medewerkers van de mavo. Wat de PVV betreft dient het college zich in te spannen om MAVO Zoetermeer te redden.

Daarom willen ondergetekenden graag de volgende vragen aan het College stellen:

1) Deelt u de mening dat het onverkoopbaar is dat door financiële problemen bij SSVOZ en een naderende fusie met Lucas Onderwijs, een uitstekend presterende school, waar zowel leerlingen, ouders als medewerkers zeer tevreden over zijn, dreigt te verdwijnen? Zo nee, waarom niet?

2) Vanaf wanneer is de gemeente op de hoogte van de financiële problemen die spelen bij SSVOZ, alsmede de voorgenomen fusieplannen en welke activiteiten zijn er vanuit de gemeente als toezichthouder (en eventuele partners) ontplooid om de dreigende sluiting van deze bijzonder goed aangeschreven mavo te voorkomen? Graag een gemotiveerd antwoord.

Uit de berichten die onze fractie heeft ontvangen en uit berichten op sociale media blijkt dat veel ouders zich niet gehoord voelen.

3) Kunt u aangeven hoe vanuit de betrokken organisaties en (indien van toepassing) de gemeente is gecommuniceerd met leerlingen, ouders en medewerkers, alsmede hoe zij zijn betrokken bij de nu voorliggende fusieplannen? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

4) Kunt u aangeven wat er in totaal is geïnvesteerd (met indien mogelijk een uitsplitsing naar betrokken organisaties) om deze succesvolle mavo te realiseren en deelt u de mening dat het je reinste kapitaalvernietiging is om na 1 jaar al de stekker te trekken uit deze uitstekend functionerende school? Zo nee, waarom niet?

5) Kunt u aangeven wat er voor nodig is om de sluiting van de zeer succesvolle MAVO Zoetermeer te voorkomen en deze school te redden, zodat hierover door de raad een besluit kan worden genomen? Zo nee, waarom niet?

6) Mocht de sluiting onverhoopt niet te voorkomen zijn, bent u dan bereid een lans te breken bij de betrokken organisaties om binnen haar onderwijsaanbod zoveel mogelijk rekening te houden met de behoeften van de leerlingen van MAVO Zoetermeer en bestaande structuren te handhaven? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

J. Mooiman                            P. Smitskam
PVV Zoetermeer                   PVV Zoetermeer

BRON
(*) https://www.omroepwest.nl/nieuws/4122535/MAVO-Zoetermeer-na-een-jaar-al-opgeheven-Leerlingen-worden-opgeofferd

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...