Schriftelijke vragen “Tegengaan geweldsgolf Zoetermeer”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Zoetermeer wordt momenteel geteisterd door een golf aan overvallen en andere gewelddadige misdrijven. Zo blijkt uit een artikel van het Algemeen Dagblad (*) dat op vrijdag 23 oktober een brute overval heeft plaatsgevonden op Goudinkoop Florin, waarbij een medewerker van de winkelier met een steekwapen werd bedreigd.

In een ander artikel uit dezelfde krant (**) viel te lezen dat op donderdag 22 oktober twee jongens van 15 en 16 jaar zijn mishandeld en beroofd in natuurgebied de Nieuwe Driemanspolder. Een van de twee slachtoffers werd gestoken.

Een dag eerder berichtte het Algemeen Dagblad dat een 16-jarige jongen op woensdag 21 oktober aan de Nijlstroom in Oosterheem is overvallen en meerdere klappen tegen het hoofd kreeg. (***)

In het weekend van 17 en 18 oktober werden twee handhavers mishandeld aan de Rockanjestraat in de wijk Oosterheem. (****) Een van de handhavers liep daarbij een gebroken arm op en de andere een hersenschudding.

Buurtbewoners uit laatstgenoemde wijk zijn doodsbang en willen uit angst voor represailles niet met naam in de krant worden opgevoerd. De buurt heeft van bewoners inmiddels de bijnaam ‘’Zoetermeerse Schilderswijk’’ gekregen. Een bewoonster liet optekenen dat zij ’s avonds laat niet graag meer naar de container loopt en dat zij cameratoezicht zou toejuichen. In veel andere wijken zijn de problemen net zo erg, zo werd Meerzicht door bewoners recent al een ''getto'' genoemd. 

De PVV maakt zich grote zorgen over deze geweldsgolf en de problemen die al jaren in de wijken spelen. Tuig mag nooit de baas zijn in onze straten. Hoewel een aantal weken geleden in de Raad een veiligheidsdebat heeft plaatsgevonden, is onze fractie van mening dat het toenemend aantal geweldsmisdrijven volstrekt onacceptabel is en daarom willen ondergetekenden graag de volgende vragen aan het College stellen:

1) Deelt u de mening dat het volstrekt onaanvaardbaar is dat in Zoetermeer inwoners niet meer rustig in hun straat kunnen leven, omdat er groepen zijn die al jaren ernstige overlast veroorzaken en criminele activiteiten ontplooien? Zo nee, waarom niet?

2) Wat gaat u ondernemen zodat overlast en criminaliteit in de wijken en straten op korte termijn wordt aangepakt? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Zijn er op dit moment mogelijkheden voor Zoetermeerse inwoners om bij de gemeente op aanvraag tijdelijk cameratoezicht te verkrijgen, als er in hun wijk ernstige overlast is? Zo nee, waarom niet en bent u bereid een pilot van een jaar op te zetten, waarbij de mogelijkheid voor bewoners wordt gecreëerd om gemakkelijk rechtstreeks bij de gemeente cameratoezicht aan te vragen, als zij ernstige overlast in hun wijk ervaren? Graag een gemotiveerd antwoord.

4) Op welke manieren worden Zoetermeerse ondernemers ondersteund door de gemeente om zich te kunnen weren tegen overvallers en overlast gevende personen, en hoe denkt u erover om samen met ondernemers een protocol op te zetten zodat zij alarm kunnen slaan bij onraad?  Graag een gemotiveerd antwoord.

5) Ziet u meerwaarde om ook in rustige gebieden, zoals natuurgebied de Nieuwe Driemanspolder, de inzet van Handhaving te intensiveren of op andere wijze de veiligheid van passanten te vergroten? Zo nee, waarom niet?

6) Kunt u aangeven hoeveel handhavers de gemeente Zoetermeer momenteel in dienst heeft, wat de kosten van hun training en werkzaamheden zijn, op welke niveaus zij opereren, alsmede hoe lang het duurt en wat de kosten zijn om het aantal handhavers te verdubbelen en wat de beoogde effecten hiervan zouden zijn? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

7) Deelt u de mening dat de gemeente Zoetermeer in samenwerking met woningcorporaties en relevante andere partners zo snel mogelijk in kaart moet brengen waar eventuele kansen liggen om een Zoetermeerse variant van de Rotterdamwet te realiseren, waardoor de gemeente extra mogelijkheden krijgt om problemen in bepaalde wijken en/of buurten aan te pakken? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

J. Mooiman                         P. Smitskam
PVV Zoetermeer                PVV Zoetermeer

BRONNEN

(*) "Brute overval met een mes op Florin" (AD, 24-10-2020)

(**) "Geweld tijdens brute beroving" (AD, 24-10-2020)

(***) "Jongen (16) geslagen en overvallen in Oosterheem" (AD, 23-10-2020)

(****) “Het komt hier nooit meer goed” (AD, 21-10-2020)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...