Schriftelijke vragen “Beëindigen en duidelijkheid kosten stedenband Jinotega”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

In een bericht van de NOS (*) valt te lezen dat Nederlanders, alsmede andere buitenlanders in Nicaragua onder druk worden gezet en zich steeds meer geïntimideerd voelen door het autoritaire regime aldaar. Een normaal leven wordt hen haast onmogelijk gemaakt. De druk van het regime zou sinds de neergeslagen volksopstand in 2018, waarbij honderden doden vielen, alleen maar zijn toegenomen.

Zo laat de Nederlandse Diana optekenen dat zwaarbewapende agenten bijna dagelijks uren voor haar huis blijven staan. "Ze zwaaien met grote wapens en filmen alles. Zelfs als ik de plantjes water geef, filmen ze me", verzucht de Nederlandse.

Diana is niet de enige. Tientallen mensen uit verschillende landen kregen begin dit jaar ineens problemen met hun papieren. Ze moesten een formulier ondertekenen waarin ze beloven zich niet met politiek te bemoeien.

De Nederlandse ondernemer Dennis* wil niet dat zijn echte naam gebruikt wordt. Ook hij krijgt regelmatig bezoek van veiligheidstroepen. "Die staan pal voor mijn zaak en zeggen of vragen niets. Ze staan daar alleen maar een beetje te intimideren."

Weer een andere Nederlander in Nicaragua verzucht dat ze zich niet vrij voelt. "Ik ben het beu", vertelt Louise*, die ook niet onder haar echte naam wil worden geciteerd. "Ik publiceer niets op sociale media. Iedereen hier doet aan zelfcensuur."

Alsof dit alles nog niet erg genoeg is, komt ook uit het artikel naar voren dat personen en organisaties die zich bezighouden met liefdadigheidswerk, hun opgehaalde geld moeten inleveren bij het regime, waardoor het zeer twijfelachtig is of deze gelden wel naar de oorspronkelijk gestelde doelen gaan. 

De gemeente Zoetermeer onderhoudt sinds 1982 een stedenband met de stad Jinotega in Nicaragua en sinds mei 2018 is de stichting Vrienden van Jinotega omgevormd tot onderdeel van de stichting DuurSamen Zoetermeer. De relatie zou toen meer van ‘’hulp’’ naar ‘’handel’’ zijn verschoven.

De PVV is in principe geen voorstander van stedenbanden, aangezien de kosten vaak niet opwegen tegen de baten en de huidige economische tijden nog meer dan normaal onderstrepen dat zuinig met gemeentelijke middelen moet worden omgegaan.

Daarbij komt dat de situatie in Nicaragua volstrekt onacceptabel is. De PVV wil duidelijkheid over de kosten van de huidige samenwerking met Jinotega, en of de gelden die in het verleden zijn verstrekt wel voor de indertijd beoogde doelen zijn gebruikt. Ook wil onze fractie weten hoe het college aankijkt tegen de ontwikkelingen.

Daarom willen ondergetekenden graag de volgende vragen aan het College stellen:

1) Kunt u voor alle jaren vanaf het jaar 2018 zo gedetailleerd mogelijk aangeven op welke wijze de gemeente Zoetermeer (direct, als indirect) bijdragen levert en heeft geleverd (financieel, als niet-financieel) aan de stedenband met Jinotega? Graag een gemotiveerd antwoord.

2) Kunt u voor alle jaren vanaf het jaar 2018 zo gedetailleerd mogelijk aangeven wat de exacte baten voor de gemeente Zoetermeer zijn en waren (financieel, als niet-financieel)? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Kunt u voor alle jaren vóór het jaar 2018 zo gedetailleerd mogelijk aangeven op welke wijze de gemeente Zoetermeer (direct, als indirect) bijdragen heeft geleverd (financieel, als niet-financieel) aan de stedenband met Jinotega? Graag een gemotiveerd antwoord.

4) Kunt u voor alle jaren vóór het jaar 2018 zo gedetailleerd mogelijk aangeven wat de exacte baten voor de gemeente Zoetermeer waren (financieel, als niet-financieel)? Graag een gemotiveerd antwoord.

5) Kunt u voor alle jaren zo gedetailleerd mogelijk aangeven in hoeverre mate de gemeente Zoetermeer heeft geverifieerd of de door haar aan Jinotega beschikbaar gestelde bedragen werden uitgegeven aan de door Zoetermeer gestelde doelen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, graag zoveel mogelijk informatie.

6) Deelt u de mening, kijkende naar het autoritaire regime van president Ortega, dat de gemeente Zoetermeer zich op geen enkele wijze zou moeten verbinden aan landen waar autoritaire regimes aan de macht zijn (zowel met een ‘links’, als ‘rechts’ karakter)? Zo ja, bent u bereid alle eventuele banden die met Jinotega zijn zo snel mogelijk te beëindigen en zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

Met vriendelijke groet,

J. Mooiman                           P. Smitskam
PVV Zoetermeer                  PVV Zoetermeer

BRON

(*) https://nos.nl/artikel/2371403-nederlanders-in-nicaragua-onder-druk-ze-denken-dat-ik-van-de-oppositie-ben.html

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...