Veiligheid

De veiligheid in Zoetermeer is een belangrijk goed en staat bij de PVV hoog op de agenda. Zorgeloos kunnen winkelen, je hond uit laten of je kinderen alleen naar huis laten fietsen; dat zou de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn. Helaas is onze stad nog niet veilig genoeg, criminaliteitscijfers stijgen. Dit terwijl Zoetermeer niet eens 80% van de agenten krijgt waar zij recht op heeft. Er is wat de PVV betreft fors werk aan de winkel. We pleiten voor meer blauw op straat, het transformeren van team handhaving, meer middelen voor handhavers, en een adequate en consequente aanpak van overlast gevende individuen en groepen. We pakken criminaliteit, overlast en vandalisme hard aan. Ook nemen we preventieve maatregelen om criminaliteit in de kern te raken. Verder dienen aangiftes serieus te worden opgenomen. Wij willen dat aangiftes altijd kunnen worden gedaan en dat hierop direct actie wordt ondernomen door politie of handhavers. Alleen dán voorkomen we dat de aangifte bereidheid verder afneemt, en zorgen we ervoor dat burgers meer vertrouwen krijgen in ons politie- en handhavings-apparaat. Meer aangiftes zullen leiden tot betrouwbaardere statistieke gegevens, welke de gemeente handvatten geeft om beter te sturen en te corrigeren.

DE PVV ZOETERMEER Staat voor:

 • Meer politie, het gemeentebestuur moet zich hier hard voor maken bij het Rijk. Het is onacceptabel dat Zoetermeer niet eens 80% van de agenten krijgt waar we recht op hebben, dit terwijl de criminaliteit cijfers stijgen.  
 • We transformeren team handhaving volledig. De focus verschuift van leefbaarheid naar veiligheid.
 • Handhavers krijgen uitgebreidere bevoegdheden om onze politiemacht te ondersteunen. 
 • We verdubbelen het aantal handhavers en handhavers krijgen nieuwe middelen om actief te patrouilleren in onze wijken. 
 • Betere controle op handhavingsbeleid. Overlast en criminaliteit harder aanpakken.
 • Een wijkgerichte aanpak samen met de politie, wijkagenten en een wijkchef.
 • Hanteren van “Zero Tolerance” beleid bij geweld of agressie.
 • Aanpakken van “Probleem Plaatsen”.
 • Hogere prioriteit geven aan inbraak.
 • Volgnetwerk van camera's realiseren om criminelen niet uit het oog te verliezen.
 • Stimuleren van sociale controle door campagnes en verlagen drempel om melding te doen. 

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...