Veiligheid

De veiligheid in Zoetermeer is een belangrijk goed en staat bij de PVV hoog op de agenda. Zorgeloos kunnen winkelen, je hond uit laten of je kinderen alleen naar huis laten fietsen; dat zou de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn. Helaas staat de veiligheid van onze stad onder druk. Dit terwijl Zoetermeer forse onderbezetting bij de politie kent. Er is wat de PVV betreft werk aan de winkel. We pleiten voor meer politie, meer opleidingen en middelen voor handhavers, en een adequate en consequente aanpak van overlast gevende individuen en groepen. We pakken criminaliteit, overlast en vandalisme stevig aan. Ook nemen we preventieve maatregelen.

Daarnaast dienen aangiftes serieus te worden opgenomen. Wij willen dat aangiftes altijd kunnen worden gedaan en dat hierop actie wordt ondernomen. Alleen dán voorkomen we dat de aangifte bereidheid verder afneemt, en zorgen we ervoor dat burgers meer vertrouwen krijgen in ons politieapparaat. Meer aangiftes zullen leiden tot betrouwbaardere statistieke gegevens, welke de gemeente handvatten geeft om beter te sturen en te corrigeren.

Tevens pleiten wij voor een stevige en adequate aanpak van radicalisering. Zoetermeer is de afgelopen jaren helaas meermaals in het nieuws geweest vanwege jihadistische uitreizigers. Islamitische radicalisering dient te worden tegengegaan. Ook krijgen haatpredikers geen podium in onze stad.

DE PVV ZOETERMEER Staat voor:

  • Meer politieagenten. De tekorten bij de politie moeten worden weggewerkt. De gemeente moet zich hier hard voor maken bij het Rijk. 
  • Handhavers krijgen meer opleidingen en middelen om zich te verdedigen, omdat zij steeds vaker in de frontlinie staan. 
  • Per wijk een aanpak samen samen met de politie, handhaving, en jeugdmarshals om de veiligheid fors te verbeteren. 
  • Alle organisaties die zich met preventie bezighouden bij deze aanpak betrekken.
  • Overlast sneller aanpakken en ook optreden in de nachtelijke uren.
  • Inzetten op meer cameratoezicht en het makkelijker maken voor inwoners om cameratoezicht aan te vragen. 
  • Maatwerk bij gezinnen die een negatieve rol spelen bij overlast.
  • Een stevige en adequate aanpak van radicalisering; islamitische radicalisering dient te worden tegengegaan.
  • Stimuleren van sociale controle door campagnes en verlagen drempel om melding te doen bij politie en handhaving. 
  • Haatpredikers krijgen geen podium in onze stad.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...