Veiligheid

De veiligheid in Zoetermeer is een belangrijk goed en staat bij de PVV hoog op de agenda. Zorgeloos kunnen winkelen, je hond uit laten of je kinderen alleen naar huis laten fietsen; dat zou de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn. Een aantal statistieken toont een rooskleurig beeld van een steeds veiliger wordend Zoetermeer, maar veelal blijken deze statistieken geen reflectie van de werkelijkheid. Zolang er mishandelingen, berovingen, diefstal, woninginbraken en overlast plaatsvinden in onze stad is er wat de PVV betreft werk aan de winkel. Daarom pleiten wij voor meer blauw op straat, meer handhavers en betere controle op handhavingsbeleid, adequate en consequente aanpak van overlast gevende individuen en groepen, harde aanpak van vandalisme en preventieve maatregelen om criminaliteit en overlast geen kans te geven. Aangiftes dienen serieus te worden genomen. Wij willen dat aangiftes te allen tijde kunnen worden gedaan en dat hierop actie wordt ondernomen door politie of handhavers. Alleen dán voorkomen we dat de aangifte bereidheid afneemt en dat burgers weer vertrouwen krijgen in ons politie- en handhavings-apparaat. Meer aangiftes zullen leiden tot betrouwbaardere statistieke gegevens, welke de gemeente handvatten geeft om beter te sturen en te corrigeren.

DE PVV ZOETERMEER wil:

  • Meer handhavers en Boa’s in de wijken, actief patrouilleren.
  • Betere controle op handhavingsbeleid, overlast en criminaliteit harder aanpakken.
  • Een wijkgerichte aanpak samen met de politie, wijkagenten en een wijkwachter.
  • Hanteren van “Zero Tolerance” beleid bij geweld of agressie.
  • Aanpakken van “Probleem Plaatsen”.
  • Hogere prioriteit geven aan inbraak.
  • Stimuleren van sociale controle.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...