Wonen

In Zoetermeer kennen we een grote woningnood. De vraag naar woningen is enorm. Landelijk is het woningtekort al opgelopen naar meer dan 330.000 woningen, en er zijn in alle segmenten en voor alle doelgroepen forse tekorten. De woningen die nog wél beschikbaar zijn, zijn voor een doorsnee Nederlands gezin vaak onbetaalbaar: koop- en huurprijzen zijn mede door schaarste naar recordhoogte gestegen. Het tekort aan woningen is extra hoog bij onze starters, jongeren en ouderen, alsmede politieagenten, zorgmedewerkers en leraren. We dienen voor deze groepen met een specifieke focus aan de slag te gaan, en Zoetermeer ook voor lage en middeninkomens aantrekkelijk te houden. 

Om het woningtekort op te lossen zijn wij voorstander van de doelstelling om de komende jaren 10.000 woningen te realiseren met een zoekopgave tot 16.000 woningen. Het is van ontzettend groot belang dat onze burgers een goed onderkomen kunnen vinden. Bij die bouwopgave is het wel belangrijk dat de stad aantrekkelijk blijft voor bestaande inwoners. Omwonenden dienen op een serieuze manier te worden betrokken bij de opgave waar we voor staan en overlast dient tot een minimum te worden beperkt. 

DE PVV ZOETERMEER STAAT VOOR:

  • De bouw van 10.000 nieuwe woningen om het woningtekort aan te pakken. 
  • Zorgen dat de woningen die gebouwd worden ook écht betaalbaar en kwalitatief zijn.
  • Bij bouwprojecten dient een realistische parkeernorm gehanteerd te worden, om overlast te voorkomen. 
  • Bij de bouwopgave gaat specifiek aandacht uit naar woningen voor starters, jongeren en ouderen.
  • Zoetermeer aantrekkelijk houden voor bestaande inwoners, betrek hen serieus en beperk overlast. 
  • Een eerlijke verdeling van onze woningvoorraad, dus geen voorrang voor statushouders.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...