Zorg en Welzijn

De PVV Zoetermeer staat vooraan als het gaat om meer geld naar de zorg en een betere verdeling van het geld. De PVV wil dat de ziekenhuiszorg minimaal dezelfde voorzieningen blijft houden zoals nu het geval is. Niet schrappen van de spoedeisende hulp, of inkrimpen van basisziekenhuiszorg. Zoetermeer heeft recht op een volwaardig ziekenhuis met bijbehorende faciliteiten. Het zorgaanbod in Zoetermeer valt voor het grootste deel onder de Zvw (Zorgverzekeringswet), de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de Wlz (Wet langdurige zorg). Wij willen een betere controle van de geldstromen binnen de zorg en van de besteding van het geld. Veel Zzp’s (Zorg zwaarte pakketten) worden beoordeeld vanaf papier, maar zouden gescreend moeten worden in de praktijk. Hierdoor wordt een beter beeld verkregen van de zorg die daadwerkelijk nodig is en kan het juiste pakket worden geboden. Betere voorlichting over voeding, alcohol, roken en drugs op lagere scholen. Meer structuur bij de afdeling jeugdzorg zodat klachten over de gezinsvoogden verdwijnen. Ook zijn er in Zoetermeer veel eenzame mensen; activiteiten die voor deze groep mensen worden georganiseerd kunnen gesubsidieerd worden, mits een goede controle op juiste gebruik hiervan plaatsvindt.

DE PVV ZOETERMEER staat voor:

  • Behoud van de ziekenhuiszorg.
  • Zorg zwaarte pakket beter screenen, zodat iedereen krijgt waar hij recht op heeft.
  • Meer controle op waar geld heen gaat binnen instellingen. Geld moet zorgen voor meer handen aan het bed.
  • Minder administratie en regels, waardoor meer tijd voor zorg.
  • Aandacht voor eenzame Zoetermeerders.
  • Chronisch zieken worden blijvend ondersteund in de medische kosten.
  • Geen bezuinigingen op gehandicaptenvoorzieningen.
  • Meer steun voor mantelzorgers.
  • Verminderen klachten bij jeugdzorg.
  • Mobiliteit van mensen met een beperking zoveel mogelijk behouden en stimuleren.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...