Zorg en Welzijn

De PVV Zoetermeer staat vooraan als het gaat om goede zorg en een betere besteding van het geld. De PVV wil dat onze ziekenhuiszorg ook in de toekomst dezelfde voorzieningen blijft houden zoals nu het geval is. Dus behouden van de spoedeisende hulp en basisziekenhuiszorg. Zoetermeer heeft recht op een volwaardig ziekenhuis met bijbehorende faciliteiten. Daarnaast moet ook de gemeentelijke zorg zelf goed geregeld zijn. Het zorgaanbod valt voor het grootste deel onder de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de Jeugdwet. De gemeente staat in de uitvoering hiervan momenteel voor miljoenen structureel in het rood. Dit komt o.a. doordat het Rijk bij de decentralisatie onvoldoende budget heeft meegegeven, én daarbij geen rekening heeft gehouden met de toenemende zorgvraag. Hierdoor stijgen de tekorten ieder jaar fors. De PVV pleit voor goede zorg voor al onze inwoners, en wil dat de gemeente landelijk actie voert om eerlijke compensatie vanuit het Rijk te bemachtigen. Ook willen wij een betere controle van de geldstromen binnen de zorg en efficiëntere besteding ervan, om onze goede zorg te behouden.

Daarnaast willen wij betere voorlichting over voeding, alcohol, roken en drugs op lagere scholen. Meer structuur bij de afdeling jeugdzorg zodat klachten verdwijnen. Ook zijn er in Zoetermeer veel eenzame mensen. De gemeente kan bijdragen in de strijd tegen eenzaamheid door activiteiten te helpen organiseren. 

DE PVV ZOETERMEER staat voor:

  • Behouden van de ziekenhuiszorg, mét spoedeisende hulp en alle bijbehorende faciliteiten. 
  • Strijden voor voldoende compensatie zorggelden bij het Rijk. 
  • Goede controle op geldstromen binnen de zorg en efficiëntere besteding ervan. 
  • Chronisch zieken worden blijvend ondersteund in de medische kosten.
  • Aandacht voor eenzame Zoetermeerders.
  • Verminderen klachten bij jeugdzorg.
  • Geen bezuinigingen op gehandicaptenvoorzieningen.
  • Meer steun voor mantelzorgers.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...