Zorg en Welzijn

De PVV Zoetermeer staat vooraan als het gaat om goede zorg en een betere besteding van het geld. De PVV wil dat onze ziekenhuiszorg ook in de toekomst dezelfde voorzieningen blijft houden zoals nu het geval is. Dus behouden van de spoedeisende hulp en basisziekenhuiszorg. Zoetermeer heeft recht op een volwaardig ziekenhuis met bijbehorende faciliteiten. Daarnaast moet ook de gemeentelijke zorg zelf goed geregeld zijn. De gemeente staat in de uitvoering hiervan momenteel voor miljoenen structureel in het rood. Dit komt o.a. doordat het Rijk bij de decentralisatie onvoldoende budget heeft meegegeven, én daarbij geen rekening heeft gehouden met de toenemende zorgvraag. Hierdoor stijgen de tekorten ieder jaar fors. De PVV pleit voor goede zorg voor al onze inwoners, en wil dat de gemeente landelijk actie voert om eerlijke compensatie vanuit het Rijk te bemachtigen. Ook willen wij een betere controle van de geldstromen binnen de zorg en efficiëntere besteding ervan, om onze goede zorg te behouden.

Naast het welzijn van mensen, is ook het welzijn van dieren belangrijk. De gemeente heeft n.a.v. een aangenomen PVV motie een officieel dierenwelzijnsbeleid ingevoerd, inclusief nota dierenwelzijn. Daarbij zijn nadrukkelijk de wensen en expertise van dierenwelzijnsorganisaties meegenomen, om gezamenlijk meer voor elkaar te krijgen.

DE PVV ZOETERMEER staat voor:

  • Behouden van de ziekenhuiszorg, mét spoedeisende hulp en alle bijbehorende faciliteiten. 
  • Strijden voor voldoende compensatie zorggelden bij het Rijk. 
  • Goede controle op geldstromen binnen de zorg en efficiëntere besteding ervan. 
  • Aandacht voor eenzame Zoetermeerders.
  • Verminderen klachten bij jeugdzorg.
  • Een toegankelijke stad voor onze inwoners, ongeacht beperking.
  • Meer steun voor mantelzorgers.
  • Het versterken van dierenwelzijn in onze stad.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...