Raadsvergadering 15 juli 2019 - Parkeren en bouw Markt 10

De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 15 juli 2019. Bespreekpunten waren o.a. de nota van uitgangspunten Markt 10, parkeren bij het ombouwen van kantoren en de gelden die nodig zijn om de Kwikfitlocatie beschikbaar te maken voor kunsthal Terra. Daarnaast kwamen er nog een aantal andere onderwerpen aan bod. 

De PVV heeft opnieuw gepleit voor het luisteren naar de geluiden uit de samenleving bij de kwalitatieve upgrade van de stad, het realiseren van voldoende parkeermogelijkheden, en het beter prioriteren van waar gelden heen dienen te gaan. Het college hanteert bij nieuwe ontwikkelingen alsmaar lagere parkeernormen, terwijl Zoetermeer al genoeg parkeerproblematiek kent. Een aantal grote nieuwe ontwikkelingen krijgt van VVD, LHN, GroenLinks, D66 en het CDA een parkeernorm van nog maar een 0,5 parkeerplek per woning. Wat de PVV betreft is dit onacceptabel. Ook hekelt de PVV de gebrekkige communicatie van de gemeente naar bewoners toe, en roept de PVV het college op om beter te prioriteren waar het geld gedurende deze bezuinigingsperiode naar toe gaat. Een half miljoen euro voor een kunsthal, waar het college reeds 2 miljoen in heeft gestoken, terwijl de gemeente aan het bezuinigen is op veiligheid, armoedebestrijding en sociale voorzieningen, is wat de PVV betreft onacceptabel. 

Als eerst was het onderwerp Nota van uitgangspunten Markt 10 aan de orde. PVV Raadslid Jeremy Mooiman: 

''Laten we voorop stellen dat we er een voorstander van zijn om het stadshart in zijn algemeenheid kwalitatief te versterken. Vorig jaar hebben we het een aantal keer gehad over gemeentelijke documenten waarin stond dat het college de negatieve spiraal waarin het Stadshart als gevolg van onder andere de economische crisis in terecht is gekomen, probeert te doorbreken. De stad zou kampen met dalende bezoekersaantallen en een sobere verblijfskwaliteit. De grote ambities van belangrijke concurrenten als Den Haag en Leidschenhage, wezen tevens op een afnemend concurrentievermogen. Het Stadshart zou naast deze problemen al geruime tijd kampen met een toenemende structurele leegstand in met name kantoorpanden. Wil het Stadshart mee gaan met haar tijd, en de gemeente met haar stedelijke en woningbouw opgave, dan zijn kwalitatieve vernieuwingen nodig.

Echter, pleiten we er wel voor om goed te luisteren naar de geluiden uit de samenleving. Deze transitie naar een betere stad is iets dat we samen met onze inwoners moeten doen, wil het een succes zijn. Eerder al hebben we gedurende de besprekingen van de versnellingsagenda en upgrade stadshart gepleit voor voldoende parkeermogelijkheden, en betere communicatie met bewoners over de nieuwe ontwikkelingen die voor ons staan. Helaas is van beide weinig terecht gekomen. Dit college gaat stug door met het hanteren van een schrikwekkende lage parkeernorm, waardoor we straks op 0,5 of minder parkeerplek per woning terecht komen. Onze voorstellen om de parkeernorm vast te stellen op een realistischer norm haalden het niet. Ondanks dat, zullen we vandaag een nieuw voorstel indienen voor voldoende parkeerplek. Waar we ook voor gepleit hebben, is om de wensen van omwonenden zoveel mogelijk te respecteren en om de communicatie zo duidelijk mogelijk te houden.

Helaas hebben we de afgelopen maanden mogen merken dat er omtrent de ontwikkelingen rondom Markt 10 verkeerde antwoorden zijn gegeven vanuit de gemeente, en daardoor op zijn minst verwarring is ontstaan. De communicatie vanuit de wethouder zelf, was ook niet al te best. Dat blijkt wel, door de grote groepen mensen die zich inmiddels tegen de plannen verzetten en dit hierbij nadrukkelijk aangeven. Langzamerhand is het een trent aan het worden in Zoetermeer; boze groepen bewoners waar gewoon niet goed mee is gecommuniceerd of niet naar is geluisterd. We hebben dit nu anderhalf jaar lang bij talloze onderwerpen ervaren. We roepen het college op om hier nou echt werk van te gaan maken. Wellicht moet er wel een hele andere vorm van samenspraak worden opgezet, want of de verschillende gemeentelijke actoren functioneren niet goed, of het beleid is niet goed.

Daarnaast kan de PVV niet akkoord gaan met een woontoren van 110 meter, en torens gevuld met verschrikkelijk dure appartementen en penthouses. Dit zou geen recht doen aan de wensen van de omwonenden, plus, wat is er gebeurd met bouwen voor onze starters? Ook blijft de PVV zoals genoemd zich inzetten voor voldoende parkeermogelijkheden in onze stad. We hopen dat een aantal andere partijen, die zich maar al te graag met sprookjes in stevig partijdige media laten plaatsen, dit nou ook eens werkelijk gaan doen.''

De PVV diende bij dit onderwerp vervolgens een amendement in:

Ook sprak de Raad over het voornemen van het college om een half miljoen extra uitgeven aan een Kunsthal terwijl de stad aan het bezuinigen is. 

PVV Raadslid Jeremy Mooiman: 

''Het is voor de PVV onacceptabel dat het college reeds twee miljoen euro in een kunsthal heeft gestoken, en nu weer voornemens is om er een extra half miljoen euro bij te doen, dit gedurende een periode van grote bezuinigingen. De prioritering van dit college is ronduit fout. Wat de PVV betreft dienen gelden te gaan naar zaken waar Zoetermeerders iets aan hebben, zoals het broodnodig investeren in veiligheid en het open houden van de wijkposten en bibliotheken.''

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...