PVV Motie ''Blijven pleiten voor meer agenten'' aangenomen!

Tijdens de raadsvergadering van 12 oktober 2020 heeft de PVV zich opnieuw sterk gemaakt voor een veilig en leefbaar Zoetermeer. De toename van criminaliteit en overlast moet worden tegengegaan. Ook is een motie van PVV, Zo!, PDvZ, SP, LHN en CDA aangenomen die oproept tot het blijven pleiten voor meer agenten voor Zoetermeer. 

Zoetermeer heeft te maken met een forse onderbezetting bij onze politie. We hebben al jaren tenminste 22 agenten minder dan waar wij als stad recht op hebben. Dit terwijl we in 2019 nog een explosieve groei zagen van het aantal straatroven en overvallen ten opzichte van 2018. Het aantal straatroven verdubbelde, en het aantal overvallen verdriedubbelde bijna. Zéér zorgwekkende cijfers die nog niet eens het hele plaatje laten zien, immers liggen de cijfers in werkelijkheid vaak hoger dan op papier. Daarnaast zijn de meldingen van ernstige overlast het afgelopen jaar sterk toegenomen. Het is daarom van groot belang dat onze politiemacht op sterkte is. 

De PVV is trots op onze politie en handhaving, zij doen hun uiterste best om onze stad veilig en leefbaar te houden, en het is dan ook aan beleidsmakers om hen te ondersteunen met meer collega’s en middelen om de problemen in onze stad aan te pakken.

Ook heeft de PVV tijdens het debat gepleit voor een plan per wijk met als doel om de veiligheid de komende jaren fors te verbeteren. We willen een goede verbinding tussen politie, handhaving, en jeugdmarshall, en ook optreden tijdens de nachtelijke uren. Daarnaast dienen we alle organisaties die zich met preventie bezighouden ook bij deze aanpak te betrekken, in te zetten op meer cameratoezicht, en pleiten we voor maatwerk bij gezinnen die een negatieve rol spelen bij overlast. Ook kunnen we vaker gebruik maken van een samenscholingsverbod, en dient het aanvragen van cameratoezicht gemakkelijker te worden. 

Zoetermeer ís een mooie en fijne stad, maar we moeten nu wel fors inzetten om dat ook zo te houden. Het is hoog tijd om de problemen en tekorten stevig aan te pakken. 

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...