PVV motie ''Schrappen windlocatie nabij Van Tuyllpark en Plas van Poot'' aangenomen!

Fantastisch nieuws! Een PVV motie om windturbinelocaties nabij het Van Tuyllpark en de Plas van Poot te schrappen is aangenomen. Tevens heeft de raad zich uitgesproken tegen de plaatsing van windturbines op meerdere locaties.

Een bestemmingsplan laat windturbines toe op gronden binnen de locaties voor windenergie, waarvan de plaats geometrisch is bepaald en opgenomen op de kaart windenergie in de Verordening Ruimte van de Provincie Zuid-Holland. Zeer problematisch is het feit dat gebied vlak bij het Van Tuyllpark en de Plas van Poot op bovengenoemde kaart staat aangewezen als locatie voor windenergie. Zie hiervoor de afbeelding hieronder. Eventuele plaatsing van windturbines heeft negatieve invloed op de gebieden en de ‘aanvliegroutes’ van vogels en vleermuizen. Tevens is er onder inwoners van Zoetermeer weinig tot geen draagvlak voor de realisatie van windturbines. Gelukkig heeft de raad zich met het aannemen van de motie verzet tegen windturbines nabij bovengenoemde locaties. De motie werd mede-ingediend door Zó! Zoetermeer, CDA en PDvZ. 

Het is voor de PVV van groot belang dat we onze woon en natuurgebieden beschermen tegen windturbines. Windturbines draaien niet alleen op subsidie, maar veroorzaken ook overlast, ontsieren het landschap, en brengen schade aan de natuur.

Uitsnede kaart windenergielocaties: 

 PVV_Zoetermeer_Kaart_Windenergie_Van_Tuyllpark_Uitsnede.png

Hier kunt u de aangenomen motie vinden: 

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...