PVV motie ''Duidelijkheid kosten aardgasvrij Zoetermeer 2040 én 2050'' aangenomen!

Goed nieuws! Een PVV-motie die oproept tot het in kaart brengen van de kosten van een aardgasvrij Zoetermeer in 2040 en 2050 is door de raad aangenomen. Buiten het feit dat onze fractie tegen de huidige energietransitie is, moet ons inziens altijd duidelijk zijn wat de kosten van grote beleidsvoornemens zijn. 

In het klimaatakkoord en in de klimaatwet staat dat de gebouwde omgeving in 2050 aardgasvrij dient te zijn. Op alle bestuurslagen wordt erkend dat dit een forse uitdaging is. Desondanks hanteert het Zoetermeerse college de doelstelling om al in 2040 aardgasvrij te zijn. Tien jaar eerder dan waar de wet ruimte voor bied. Deze doelstelling heeft grote impact.

De PVV heeft meermaals schriftelijke vragen gesteld om de kosten van deze doelstelling te achterhalen. Recent bleek uit antwoorden op onze vragen dat het college de extra doelstelling hanteert zonder te weten wat het gaat kosten om al in 2040 aardgasvrij te zijn, of wat aardgasvrij 2050 zou kosten.

Dit terwijl de gemeente Amsterdam, die dezelfde doelstelling hanteert als Zoetermeer, namelijk in 2040 aardgasvrij, wél weet wat het gaat kosten. De versnelling daar komt neer op circa 9 miljard euro aan additionele kosten die vermeden hadden kunnen worden als van de wettelijke ruimte namelijk 2050 gebruik was gemaakt.

Onze fractie maakt zich grote zorgen. Het is gezien de ingrijpende financiële aard van de transitie van ontzettend groot belang dat duidelijk is wat de kosten zijn van een aardgasvrije stad in 2040 en 2050, zodat weloverwogen besluiten kunnen worden genomen.

Daarom dienden wij maandag 15 maart 2021 een motie in om de kosten voor zowel 2040 als 2050 in kaart te brengen, met aandacht voor de meerkosten van de versnelling, en met het verzoek om hierover voor het voorjaarsdebat aan de raad te rapporteren. Deze motie werd vandaag aangenomen middels briefstemming.

Hier kunt u de aangenomen motie vinden:

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...