PVV-motie ''Wob-verzoek ook digitaal'' aangenomen!

Een PVV-motie die oproept tot het digitaal openstellen van het waardevolle Wob-instrument is aangenomen. Burgers kunnen dan kiezen: via de post of digitaal een Wob-verzoek indienen. Goed voor de toegankelijkheid van dit waardevolle instrument.

De ‘Wob’ is een afkorting voor Wet openbaarheid van bestuur. De wob is een uitvloeisel van het uitgangspunt vastgelegd in de Grondwet dat de overheid bij de uitvoering van haar taken openheid dient te betrachten. Iedereen kan een wob-verzoek indienen. De Wob is van toepassing op verzoeken tot openbaarmaking van informatie over bestuurlijke aangelegenheden bij de hiervoor in de wet aangewezen bestuursorganen, zoals de gemeente. De wob dient hiermee als een waardevol instrument om transparantie voor burgers te bevorderen. 

Ondanks dat een wob-verzoek een waardevol instrument is en we leven in een samenleving waarin steeds meer zaken ook digitaal worden geregeld, kan een wob-verzoek bij de gemeente Zoetermeer alleen via briefpost worden ingediend. Dit maakt het instrument minder toegankelijk. In veel andere gemeenten waaronder Rotterdam kan een Wob-verzoek wel online worden ingediend via een veilig formulier dat gebruik maakt van DigiD.

Het is wat de PVV betreft een goede zaak om dit instrument ook in Zoetermeer digitaal open te stellen, om zo de toegankelijkheid en transparantie te vergroten. Daarom dienden wij maandag 28 juni 2021 een motie in om dit te bewerkstelligen. Deze werd mede-ingediend door PvdA, CU-SGP, Zó! Zoetermeer, VVD en LHN. De motie werd unaniem aangenomen, waardoor Zoetermeer de digitale weg voor wob-verzoeken open gaat stellen. 

Hier kunt u de aangenomen motie vinden:

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...