Schriftelijke vragen “Tegengaan zwerfafval”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

In het AD van maandag 26 januari (*) valt te lezen dat Zoetermeer in sommige wijken verloedert vanwege zwerfafval.

De aannemer die reeds 10 jaar verantwoordelijk is voor het onderhoud van de openbare ruimte heeft dagelijks vijf of zes man aan het werk voor het opruimen van dit zwerfafval.

Wat het afval dumpen volgens De Man zo verleidelijk maakt, is dat de pakkans zeer klein is. In de avonden is er niemand op een industriegebied of in een park. Binnen een paar minuten is de aanhanger leeg.

En niet alleen op de stille plekken, maar ook rond de milieu-eilanden is veelvuldig zwerfafval te vinden. Dit is niet alleen uiterst storend voor de omwonenden, maar hierdoor ontstaan ook situaties die ronduit ongezond zijn in verband met het ongedierte dat hierdoor wordt aangetrokken. Er is al geconstateerd dat op steeds meer plekken in de stad ratten te vinden zijn. Wat de PVV betreft moet deze problematiek worden tegengegaan. De PVV heeft hier eerder al ook aandacht gevraagd.

Ondergetekenden willen dan ook de volgende vragen aan het College stellen:

1) Zwerfaval vormt een steeds groter probleem in Zoetermeer. Kunt u aangeven wat u hier momenteel aan doet, alsmede wat de status is van acties n.a.v. de aangenomen PVV motie 2006-18, en welke extra inzet het college op korte termijn gaat plegen om de problematiek omtrent zwerfafval tegen te gaan? Graag een gemotiveerd antwoord.

2) Bent u, net als de PVV Zoetermeer, van mening dat zwerfafval niet thuishoort in onze stad, en dat zwerfafval kan leiden tot ongezonde situaties en dat ongedierte, zoals ratten, hierdoor vrij spel krijgen? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) De PVV Zoetermeer acht het van groot belang dat dit probleem uiterst serieus wordt genomen. Bent u bereid om een campagne te voeren in die wijken waar zwerfafval een serieus probleem is en er voor te zorgen dat er ook daadwerkelijk voldoende afvalbakken aanwezig zijn die op een adequate frequentie worden geleegd? Zo nee, waarom niet?

In het kader van dit laatste maakt de PVV zich zoals eerder aangegeven grote zorgen over het nieuwe afvalbeleid van het college, waarin het college o.a. de inzamelfrequentie van restafval-containers, beter bekend als de grijze bak, van 2 keer in de 4 weken wil verlagen naar slechts 1 keer in de 4 weken. De PVV is hiertegen en vreest meer vervuiling en uitpuilende afvalbakken.

Met vriendelijke groet,

J. Mooiman                           P. Smitskam 
PVV Zoetermeer                  PVV Zoetermeer


BRON
(*) https://www.ad.nl/zoetermeer/aannemer-is-zwerfafval-zat-zoetermeerders-ruim-je-troep-nou-eens-op-de-wijken-verloederen~ab579cff/

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...