Motie ''Geen voorrang statushouders sociale huur'' AANGENOMEN!

De PVV, ZV, FvD, VVD, LHN en PDvZ dienden gezamenlijk een motie in om de voorrang van statushouders op sociale huurwoningen te schrappen. De motie werd aangenomen.

In Zoetermeer kennen we een enorme woningnood. De vraag naar woningen is gigantisch, de reeds lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen blijven alsmaar verder oplopen en wordt het steeds moeilijker voor onze inwoners om aan een woning te komen. Tegelijkertijd wordt de sociale sector steeds meer onder druk gezet. Dit komt met name door de huisvesting van statushouders en de wijze waarop onze gemeente daar tot op heden mee is omgegaan.

Immers verleent de gemeente Zoetermeer bij de toewijzing van sociale huurwoningen nog steeds voorrang aan statushouders, waardoor direct verdere verdrukking ontstaat voor reguliere woningzoekenden. Dit terwijl het al enige tijd niet meer verplicht is om statushouders voorrang te verlenen bij de toewijzing van sociale huurwoningen, en de taakstelling vanuit het Rijk ook op een andere manier kan worden gehaald. 

Eerder bleek al dat er in 2018, 2019 en de eerste helft van 2020 in Zoetermeer 112 sociale huurwoningen werden bijgebouwd, maar dat er in diezelfde periode 109 sociale huurwoningen aan statushouders werden bemiddeld. Deze doelgroep met een tijdelijke verblijfsvergunning zou echter, gelet op de tijdelijke vraag ook gediend zijn met flexwoningen, tijdelijke woningen en noodwoningen, terwijl de schaarse sociale huurwoningen die veelal een langdurig karakter hebben zouden moeten gaan naar mensen met een langdurige vraag, namelijk de reguliere woningzoekenden op de wachtlijsten. Wij zijn van mening dat het gelet op de grote druk op de sociale voorraad, alsmede de steeds verder oplopende wachtlijsten, het niet verantwoord of eerlijk is om de voorrang voor statushouders op sociale huurwoningen in stand te houden. 

Daarom dienden wij samen met ZV, FvD, VVD, LHN en PDvZ een motie in waarin we het college verzoeken het uitgangspunt te hanteren dat statushouders niet langer voorrang krijgen bij de toewijzing van sociale huurwoningen, maar in te zetten op flexwoningen, tijdelijke woningen, en noodwoningen om aan de taakstelling vanuit het Rijk te voldoen, en hiertoe een plan van aanpak te realiseren en de nodige wijzigingen aan te brengen in de huisvestingsverordening Zoetermeer dan wel andere relevante beleidsdocumenten.

De motie werd aangenomen met 19 stemmen voor en 18 stemmen tegen, waardoor de raad duidelijk heeft gemaakt van de voorrang voor statushouders af te willen en daartoe actie vereist. 

U kunt de motie hier vinden:

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...