Voorjaarsdebat 2020 - PVV pleit voor investeringen in onze mensen.

De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 22 juni 2020. De PVV heeft bij de behandeling van de Perspectiefnota 2021 gepleit voor een veilig, bereikbaar en leefbaar Zoetermeer. De PVV pleit voor een structurele oplossing voor de financiën, voor meer investeringen in onze mensen, en voor het fors terugdringen van de hoge kosten van het klimaatbeleid. 

Lees verder

Schriftelijke vragen “Communicatie en Afspraken”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Lees verder

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...