PVV pleit voor investeringen veiligheid, voldoende parkeerplek en bouw van betaalbare woningen

De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 4 en 11 november 2019. De PVV heeft bij de behandelingen van de najaarsnota gepleit voor een veilig, bereikbaar en leefbaar Zoetermeer. Ook wil de PVV onacceptabele bezuinigingen terugdraaien. 

Het college heeft er echter voor gekozen om dit jaar opnieuw fors te bezuinigen op allerlei zaken waar Zoetermeerders iets aan hebben, maar intensiveert intussen wel de uitgaven voor duurzaamheid en klimaat. Ook weigert dit college de bestaande problematiek in de stad serieus aan te pakken. Zorgwekkende cijfers tonen aan dat de (geweldadige) criminaliteit in Zoetermeer stijgt, bewoners wijzen terecht op de grote parkeerproblemen in de stad, en het college weet de bouw van woningen maar niet op gang te krijgen. De begroting komt daarnaast steeds verder onder druk te staan, omdat dit college niet in staat is grip te krijgen op de kosten van de jeugdzorg. 

Om het tempo van woningbouw te helpen versnellen heeft de PVV de motie  ''Soepelere Bouwregels'' ingediend. Deze motie is door de Zoetermeerse gemeenteraad aangenomen. Zoetermeer gaat op korte termijn mogelijkheden onderzoeken om bouwregels te versoepelen voor de realisatie van de woningbouwopgave. Er heerst in de gemeente Zoetermeer een gigantische woningnood en er is enorme behoefte aan de bouw van nieuwe betaalbare woningen. De woningbouwopgave staat echter door allerlei factoren onder druk. De grens van het aantal woningen bij projecten die makkelijker vergund kunnen worden zou kunnen worden uitgebreid, de mogelijkheid om enkelvoudig te vergunnen zou kunnen worden verruimd, en aan ondernemers kan de mogelijkheid worden geboden om buiten aanbestedingen om bouwplannen in te dienen ('unsolicited proposals'). Dergelijke versoepelingen van de bouwregels kunnen een positief effect hebben op de realisatie van de woningbouwopgave in de gemeente Zoetermeer. Het is voor de PVV enorm belangrijk dat we snel op tempo komen met de jaarlijks te realiseren woningen, zodat onze jongeren, starters, én empty-nesters een plek in de stad kunnen vinden. De motie werd positief geadviseerd door het college.

Het college schiet niet alleen tekort op veiligheid, bouwen en bereikbaarheid, maar het college schiet ook tekort in de zorg voor Zoetermeerders. Terwijl statushouders voorrang krijgen op een sociale huurwoning met alles erop en eraan, zouden 94 Zoetermeerse daklozen 
geen slaapplek krijgen voor de komende winterperiode. Wat de PVV betreft volstrekt onacceptabel. De PVV diende dan ook de motie ''intensiveren aanpak daklozen, een plek voor de winter'' in. Er is een acuut probleem en dat moet worden opgelost. Voor onze daklozen kan nu al een oplossing worden gevonden in leegstaande kantoorpanden en zalen. Deze motie werd door de raad aangenomen. Het college heeft middels de motie het verzoek gekregen om zich in te spannen om alle Zoetermeerse daklozen gedurende de komende winterperiode onderdak te bieden. Het college heeft inmiddels aangegeven aan dit verzoek te willen voldoen. Overigens pleit de PVV er zoals altijd voor om statushouders géén voorrang te verlenen op woningen. Wij zien statushouders het liefst zo snel mogelijk vertrekken naar het land van herkomst. 

Verder diende de PVV nog twee andere moties in, maar deze haalden het niet; ''Statement richting Rijk inzake schadelijke gevolgen stikstofhype'' en ''Huishoudens met financiële problemen via werk schulden laten aflossen''.

Fractievoorzitter Jeremy Mooiman voerde tijdens het debat het woord:

Dank voorzitter,

Opnieuw hebben we een begroting voor ons liggen die wordt gedomineerd door de alsmaar stijgende kosten in de jeugdzorg. Een oplossing voor deze problematiek heeft het college helaas vooralsnog niet kunnen vinden. We sloten er vorige keer al mee af; ‘’Het gaat er om dat het college de kosten van de jeugdzorg onder controle krijgt, want als dit door gaat, moeten we ieder jaar besparen tot er niets meer over is.’’ Om de alsmaar stijgende kosten van de jeugdzorg te dekken, wordt er op een groot aantal terreinen bezuinigd, al is dit natuurlijk niet overal gelijk en worden sommige terreinen gespaard en op andere zelfs geïntensiveerd. Waar hebben we het zoal over? Er gaat minder geld naar de noodzakelijke middelen van bestaan, bijdrage maatwerk in het leren, het bevorderen van gezondheid, veiligheid en welbevinden, sportvoorzieningen, bevorderen veiligheid in de woning, bevorderen behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijken, de dienstverlening en zo kunnen we nog wel even doorgaan. U begrijpt het beeld, op een groot aantal terreinen wordt er waarschijnlijk naar ieders tegenzin gesneden of minder ingezet.

Maar voorzitter, toch kiest het college er óók voor om op een specifiek terrein nog meer te intensiveren. We hebben het dan natuurlijk over duurzaamheid. De prioritering van dit college is daarmee ronduit fout. Vorige begroting hebben we al gewaarschuwd voor de totaal zinloze klimaatstappen die dit college begaat, zoals het gasvrij bouwen. Het realiseren of ombouwen van die gebouwen is vooral erg duur. Zeker gezien zelfs het KNMI erkent dat als heel Nederland haar beleid aangaande klimaat en duurzaamheid doorvoert dat dit slechts zal leiden tot een temperatuurdaling van de bekende 0,00007 graden. Dan hebben we het nog maar niet over de verwaarloosbare bijdrage die Zoetermeer daaraan kan leveren. Intussen gaat er wel veel geld naartoe, geld dat veel beter naar nuttige zaken voor onze inwoners had kunnen gaan. De wijkbibliotheken moesten weg, Zoetermeer voldoet niet eens aan de opvang van de eigen daklozen, en met de stijgende misdaadcijfers kan het geen kwaad om een stevige financiële boost voor veiligheid te reserveren.

Ondertussen trekken landen in Afrika en Azië zich niets aan van de klimaatwaanzin en gaan verder met de eigen energieagenda. Ze verdienen veel geld en lachen het Westen inclusief Zoetermeer uit. China heeft laatst nog 4.21 miljard dollar geïnvesteerd in de opkomende gasindustrie van Mozambique, nog maar niet te spreken over de honderden nieuwe kolencentrales die in 11 Afrikaanse landen gebouwd worden. Ook de populatie zal daar flink toenemen met behoefte aan nog meer energie. De Europese uitstoot valt in het niet bij toekomstplannen van Afrika en China.

Dit alles terwijl de koopkracht hier daalt door de alsmaar stijgende lasten en onzinnige peperdure projecten. Maar goed, we zagen laatst opnieuw hoe enorm ondoordacht het algehele klimaatbeleid eigenlijk wel niet is, kijkende naar het landelijke beleid aangaande biomassa. Door irrationeel beleid gaan er miljarden naar klimaatregels die niet werken, terwijl boeren en bouwers hun beroep niet meer uit kunnen oefenen door alle hysterie. Het is te gek voor woorden. Ondanks de vele wake up calls is ook dit college nog altijd van mening om uitgaven voor duurzaamheid en klimaat deze gehele college periode te intensiveren. Wat de PVV betreft moeten we zo snel mogelijk stoppen met deze onzin en de echte problemen oplossen die voor ons liggen. We moeten werken aan betere bereikbaarheid van onze stad, aan voldoende parkeerplek voor onze inwoners, ondanks dat het college hier zo allergisch voor is, en werken aan een betere veiligheid in Zoetermeer. Daar zien onze inwoners wél iets voor terug.

Om gelijk maar even terug te komen op bouwen, ligt het college inmiddels al op schema met de jaarlijks te realiseren woningen? Gaan we de 10,000 woningen op de afgesproken termijn halen? Het is van ontzettend groot belang dat onze starters, jongeren en empty nesters een plek kunnen vinden in onze stad én dan wel mét voldoende parkeervoorzieningen. Het college lijkt te denken dat jonge gezinnen tegenwoordig geen auto meer hebben, maar niets is minder waar. Gedurende de bespreking van de vorige begroting werd door een aantal collegepartijen gezegd dat men dan maar met het OV of de fiets moet, terwijl er nog steeds overduidelijke behoefte is aan autogebruik. De huidige parkeerdruk in de binnenstad en in de wijken is nog altijd een enorm probleem. Het realiseren van 111 appartementen met slechts 24 parkeerplaatsen gaat de problematiek niet bepaald oplossen. 

Voorzitter, gedurende de vorige begroting hebben we ook gevraagd of we meer concrete plannen van het college kunnen krijgen aangaande het wijkgericht werken, maar dit bleef dusdanig lang uit dat we intussen genoodzaakt zijn om hiervoor een agenderingsverzoek te steunen.

Vorige keer hebben we ook aandacht gevraagd voor de zorg voor onze ouderen. We zagen in de vorige begroting erg weinig over ouderen staan, dus we zijn positief verrast dat er in deze begroting meer aandacht naar ouderen uitgaat, al hebben we wel negatieve gevoelens bij de verdeling van middelen. We zien dat er op bepaalde posten meer geld bijkomt, maar dat er ook veel geld bij bijvoorbeeld het meedoen in de maatschappij verdwijnt. Eenzaamheid is nu juist een groot probleem, en we hopen dat het college zoveel mogelijk inzet op de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen. Ook zien we in de begroting dat zorgvragen vaker opgevangen moeten worden door nieuwe technologie, maar we willen het college ook meegeven om de menselijke component in de zorg zoveel mogelijk te behouden. Werken met nieuwe technologie is goed, maar vanuit de landelijke politiek wordt steeds vaker gesproken over het vervangen van mensen door robots. Juist in een aantal specifieke plekken van de zorg lijkt ons dit onwenselijk.

Wat de PVV betreft genoeg om mee aan de slag te gaan, ook in een periode waar het financieel tegenzit. Juiste prioritering is hierbij van essentieel belang. 

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...