Voorjaarsdebat 2020 - PVV pleit voor investeringen in onze mensen.

De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 22 juni 2020. De PVV heeft bij de behandeling van de Perspectiefnota 2021 gepleit voor een veilig, bereikbaar en leefbaar Zoetermeer. De PVV pleit voor een structurele oplossing voor de financiën, voor meer investeringen in onze mensen, en voor het fors terugdringen van de hoge kosten van het klimaatbeleid. 

De PVV investeert in structurele oplossingen voor problemen die spelen. Wij investeren in de veiligheid van onze inwoners, wij willen flink bouwen aan meer betaalbare woningen voor starters, jongeren en ouderen, maar óók voor onze zorgmedewerkers, politiegenten, en leraren. Wij staan voor een economie die goed functioneert, met florerende bedrijvigheid, een actieve beroepsbevolking, uitstekende zorg, en kwalitatief hoogwaardig onderwijs met respect voor Nederlandse cultuur en tradities. Uiteindelijk zijn dit de voorwaarden die het welzijn van onze inwoners kunnen garanderen, en daar gaat het om; onze inwoners. Wij zeggen; Investeer in een beter leven voor onze mensen, niet in klimaatwaanzin gedreven door grote lobbyclubs die enorm verdienen over de rug van onze mensen. 

De PVV heeft tijdens dit debat dan ook weer meerdere concrete voorstellen gedaan. Zo willen wij de veiligheid van ouderen op straat versterken, ook in de avond. Voor de corona-crisis hebben wij signalen ontvangen van ouderen die door een gevoel van onveiligheid niet meer meededen in het verenigingsleven. Dit werkt eenzaamheid in de hand en moet anders. Zoetermeer dient een veilige stad te zijn voor haar 23000+ inwoners van 65+. Daarom dienen wij een voorstel in voor onderzoek naar maatregelen om Zoetermeer ook voor deze groep inwoners veiliger te maken. Deze motie wordt gesteund door LHN, VVD, SP en PDVZ. Daarnaast willen wij dat er nu eindelijk een oplossing komt voor de gigantische problemen met afvaldumpingen in onze stad. We hebben hiertoe al meerdere keren vragen ingediend bij het college, de vervuiling van onze stad begint structureel te worden. We zien vanuit het college weinig vooruitgang, daarom dienen we een motie in om over te gaan tot actie. Dit voorstel wordt gesteund door LHN, VVD, SP en PDVZ. Tot slot dienen wij een voorstel in om problemen bij onderwijsaccommodaties in kaart te brengen en aandacht te hebben voor de oplossingen bij de besteding van de eneco gelden. OPOZ en meerdere schoolbesturen hebben aangegeven dat de weinig kwalitatieve situatie van sommige schoolpanden zo echt niet langer kan. Dit voorstel wordt gesteund door D66 en CDA. 

U kunt de moties hier vinden:

Op 29 juni start het tweede deel van het debat, en zal er over onder andere bovenstaande moties gestemd worden. 

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...