Terugkoppeling debat noodopvang

Op maandag 11 oktober 2021 vond het debat plaats over het verzoek van het COA om de leegstaande PI in Zoetermeer in te zetten voor opvang van statushouders en asielzoekers. De PVV heeft meerdere voorstellen ingediend om het verzoek af te wijzen en het voorstel te wijzigen. 

Het Zoetermeerse college gaf recent aan een positieve grondhouding te hanteren ten opzichte van het verzoek van het COA. De PVV betreurt de aangenomen houding van het college en is geen voorstander van noodopvang of andere vormen van asielopvang. Zoetermeer zet zich immers reeds ieder jaar al in om een groot aantal statushouders te huisvesten, terwijl onze gemeente voor diverse uitdagingen staat, waaronder een enorm woningtekort. De gemiddelde wachttijd voor sociale huurwoningen wordt alsmaar langer.

Daarbij is inmiddels duidelijk dat de voorgestelde opvang geen impact heeft op het jaarlijks aantal te huisvesten statushouders. Kortom, de taakstelling vermindert niet, maar de druk neemt wel toe. Tegelijkertijd staan ook de financiĆ«le huishouding, alsmede de sociaaleconomische ontwikkeling van onze stad onder druk, en brengt de eventuele komst van een noodopvang mogelijk incidenten met zich mee, terwijl er nu al onderbezetting is bij de politie. Een eventuele opvang vraagt capaciteit die er niet is en brengt risico's met zich mee die wij niet willen. De PVV dienden daarom verschillende voorstellen in. Als eerste dienden wij een voorstel in om het verzoek van het COA in zijn geheel af te wijzen. De PVV was echter de enige partij tegen de noodopvang. Ons voorstel werd verworpen. 

Amendement - Afwijzen verzoek COA

Vervolgens kwamen drie andere PVV voorstellen aan de orde om het voorstel van het college op verschillende elementen alsnog te wijzigen, waaronder de doelgroep asielzoekers schrappen, een AZC bij voorbaat uitsluiten, en voorkomen dat er, indien een meerderheid van de raad voor de noodopvang is, verlengingsbesluiten worden genomen. De eerste twee voorstellen werden verworpen, maar het voorstel om de maximale termijn van de noodopvang te beperken, waardoor verlenging van de opvang niet mogelijk is, werd aangenomen. 

Amendement - Geen opvang asielzoekers in Zoetermeer (Mede-ingediend door VVD en LHN)

Amendement - Geen AZC in Zoetermeer  (Mede-ingediend door VVD en LHN)

Amendement - Beperken duur eventuele noodopvang Zoetermeer  (Mede-ingediend door VVD en LHN)

De PVV Zoetermeer zal zich ook de komende tijd blijven verzetten tegen de opvang van asielzoekers en de forse extra opvang van statushouders in onze stad. 

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...