PVV Motie ''Aanpakken illegale afvaldumpingen'' AANGENOMEN!

Goed nieuws! PVV motie ''Aanpakken illegale afvaldumpingen'' is tijdens de raadsvergadering van 29 juni aangenomen! Het is hoog tijd, want de vervuiling van Zoetermeer begint structureel te worden. Het college gaat nu maatregelen onderzoeken om illegale afvaldumpingen tegen te gaan. De motie werd mede-ingediend door LHN, VVD, SP en PDVZ.

Lees verder

Voorjaarsdebat 2020 - PVV pleit voor investeringen in onze mensen.

De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 22 juni 2020. De PVV heeft bij de behandeling van de Perspectiefnota 2021 gepleit voor een veilig, bereikbaar en leefbaar Zoetermeer. De PVV pleit voor een structurele oplossing voor de financiën, voor meer investeringen in onze mensen, en voor het fors terugdringen van de hoge kosten van het klimaatbeleid. 

Lees verder

Schriftelijke vragen “Communicatie en Afspraken”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Lees verder

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...